Konkursy Konkursy literackie Najlepsze książki/plebiscyty

23 sierpnia poznamy laureatów Nagród Prezydenta Białegostoku: Literackiej i Artystycznej

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem, bo dopiero 23 sierpnia, poznamy laureatów Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego i Nagrody Artystycznej, nagród przyznawanych przez prezydenta Białegostoku. Wydarzenie odbędzie się w ramach tegorocznego Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar (20-23 sierpnia).
– Dotychczas Nagrodę Literacką wręczaliśmy w marcu, Nagrodę Artystyczną – w czerwcu, w trakcie Dni Miasta Białegostoku. W tym roku laureatów poznamy 23 sierpnia. Wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert Kuby Badacha – mówił podczas konferencji prasowej we wtorek (28 lipca) prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.


Członkowie zespołu stałego Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego powołanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku (Dawid Bujno, Jarosław Klejnocki, Marek Kochanowski i Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – przewodnicząca) ustalili listę nominacji do nagrody literackiej:

Nagroda Literacka:
W tym roku nadesłano ponad 70 zgłoszeń. Kapituła konkursowa nominowała ośmioro autorów.
w kategorii najlepsza książka roku powalczą:

  • Wędrowny zakład fotograficzny Agnieszki Pajączkowskiej
  • Wszystkojedność Grzegorza Sobaszka
  • Dropie Natalki Suszczyńskiej

Ustalono też nową kategorię, przyznawaną od tego roku.
w kategorii na najlepszy ogólnopolski debiut poetycki nominację otrzymały:

  • Środki transportu Magdaleny Kicińskiej
  • Transparty Niny Manel
  • Czarny organizm Juliusza Pielichowskiego
  • Wtracenie Przemysława Suchaneckiego
  • Godzina wychowawcza Tomasza Ważnego

Literacka nagroda zostanie wręczona po raz 29., przyznawana jest pisarzom żyjącym, twórcom związanym ze środowiskiem artystycznym Białegostoku lub tym, którzy pochodzą z tego miasta, albo ich twórczość jest związana z miastem i regionem i których książki wydano w Białymstoku. Termin przyjmowania wniosków do Nagrody Literackiej upłynął 31 grudnia 2019 r. Wpłynęło łącznie 76 wniosków w dwóch kategoriach: najlepsza książka roku i najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku. W każdej – po 38 wniosków, zgłaszających 34 książki.

Nagroda Artystyczna
Wpłynęło 14 zgłoszeń: siedem w kategorii artystycznej, po dwie w kategorii organizatorskiej i ochrony dziedzictwa, a trzy w kategorii upowszechniania kultury. W tym roku ze względu na epidemię nie powołano kapituły nagrody, a zwycięzców po konsultacjach wskaże prezydent miasta.

w kategorii artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr:
– Anna Olszewska (muzyka); Marta Guśniowska (teatr); Rafał Supiński (teatr); Michał Jackowski (plastyka); Frey-Lech Trio Zespół Klezmerski Lech Mazurek (muzyka) – każda z tych osób za całokształt dotychczasowej działalności,
– Karolina Czarnecka (muzyka) – za wydaną w 2019 r. płytę „Cud”, łączącą elementy muzyczne i tekstowe właściwe dla Podlasia, z uniwersalnym spojrzeniem na świat,
– Karolina Cicha (muzyka) – za dotychczasowe projekty muzyczne, w tym nawiązujące do wielokulturowości miasta i regionu,

w kategorii organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście:
– Wojciech Bokłago; Adam Radziszewski – za całokształt dotychczasowej działalności,

w kategorii ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym:
– Andrzej Fiedoruk – za całokształt dotychczasowej działalności,
– Elżbieta Iwona Kozłowska-Świątkowska – za zorganizowanie i kontynuowanie przez 5 lat kwesty na rzecz ratowania zagrożonych zniszczeniem nagrobków Cmentarza Farnego w Białymstoku,

w kategorii upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej, w tym jedno zgłoszenie zbiorowe – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki:
– Grzegorz Kasdepke; Europejska Szkoła Stylizacji Vena Art – za całokształt dotychczasowej działalności,
– Dorota Sokołowska, Olga Gordiejew, Andrzej Bajguz (zgłoszenie zbiorowe) – za tworzenie cotygodniowego tygodnika kulturalnego w mieście, czyli programu „Podróże po kulturze” na falach regionalnej rozgłośni radiowej.

(źródło Urząd Miejski w Białymstoku)

Dodaj komentarz