Analizy/podsumowania Rynek polski Rynek wydawniczy

“Sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować”

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 6,1% i utrzymała się na tym samym poziomie, co w czerwcu – wynika z szacunków MRPiPS. Sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować, pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły – komentuje minister Marlena Maląg.


Wstępne dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że w lipcu stopa bezrobocia nie wzrosła względem poprzedniego miesiąca i nadal utrzymuje się na poziomie 6,1% (średnia unijna stopa bezrobocia wynosi wynosi 7,1%). Lipiec to pierwszy miesiąc od wybuchu pandemii, kiedy nie odnotowano wzrostu tego wskaźnika. Po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły. Niewątpliwie wpływ na to miały działania zaproponowane w tzw. tarczy antykryzysowej – komentuje minister Marlena Maląg.

Zdaniem ministerstwa, w kolejnych miesiącach dynamika wzrostu bezrobocia rejestrowanego wyhamowuje, choć prawdopodobny jest zwiększony napływ bezrobotnych po upływie okresu wypowiedzeń i zakończeniu sezonu letniego.

Z szacunków wynika, że w końcu lipca br. bezrobotnych było 1 mln 30,2 tys. osób. Miesiąc do miesiąca oznacza to wzrost o 3,7 tys. osób.

Najwyższa dynamika wzrostu w relacji do poprzedniego miesiąca zanotowana została w kwietniu, zaś w kolejnych miesiącach tempo wzrostu wyraźnie słabło. W kwietniu liczba bezrobotnych w porównaniu do marca wzrosła o 6,2%, w maju o 4,8%, w czerwcu już o 1,5%, a w lipcu o 0,4%.

Na ochronę miejsc pracy w ramach samej tarczy antykryzysowej przeznaczono ponad 44,2 mld złotych, a w ramach trzech tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – do przedsiębiorców i pracowników trafiło ponad 126,5 mld złotych, dzięki czemu udało się uratować ponad 5 mln miejsc pracy – wskazuje MRPiPS.

(źródło wirtualnemedia.pl)

Dodaj komentarz