Rynek wydawniczy Rynek za granicą

Koronawirus: rząd włoski wspiera małe wydawnictwa

10 mln euro dodatkowej pomocy dla małych wydawnictw we Włoszech.


Na początku czerwca branża książkowa we Włoszech otrzymała od rządu wsparcie w wysokości 40 mln euro. Pomoc dotyczyła głównie zakupu książek przez biblioteki oraz wsparcie księgarń. Jednak Associazione italiana editori (Włoskie Stowarzyszenie Wydawców) zwracało uwagę, że małe wydawnictwa w żaden sposób nie są chronione przed skutkami pandemii.

Dario Franceschini, minister dziedzictwa, kultury i turystyki, dekretem z 30 lipca naprawił błąd rządu, przekazując 10 mln euro na wsparcie małych oficyn wydawniczych.

Bezpośrednie wsparcie dla małych wydawców jest niezbędne, aby zachować bogactwo i różnorodność oferty kulturalnej, podkreśla prezes AIE Ricardo Franco Levi.  Dziękujemy rządowi i parlamentowi za odpowiedź na nasz apel.

Środki zostaną rozdzielone między beneficjentów przy maksymalnym limicie 20 tys. euro. Aby złożyć wniosek, trzeba jednak mieć siedzibę we Włoszech i spełniać inne kryteria – 10 wydanych publikacji w roku, niezaleganie z podatkami itp.

(źródło ActuaLitte)

Dodaj komentarz