Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury

Wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury, których organizację w marcu tego roku uniemożliwiła pandemia, odbędą się 4 grudnia, podczas przełożonego na ten termin Wrocławskiego Kongresu Kultury. Już wkrótce otwarty zostanie nabór uzupełniający dla kandydatów i kandydatek – chętni zasilą grupę 56 osób, które zgłosiły swe kandydatury do rady na początku roku.


Wrocławski Kongres Kultury to tworzone przez i dla wrocławskiego środowiska kulturalnego wydarzenie, które jest efektem współpracy strony społecznej, instytucji kultury i samorządu. Ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta. Spotkanie środowiska kultury pierwotnie odbyć się miało 20 marca, jednak ze względu na zagrożenie epidemiczne musiało zostać na kilka dni przed finałem odwołane. Kongres Kultury odbędzie się jednak jeszcze w 2020 roku – dyskusje plenarne i wybory do Wrocławskiej Rady Kultury zaplanowane zostały na 4 grudnia.

Wybory stanowią jeden z najważniejszych elementów programu tegorocznego kongresu. Rada składała będzie się z maksymalnie 15 osób: pięciu radnych wskaże Prezydent Wrocławia, dwóch wytypowanych zostanie przez wrocławskie instytucje kultury, pozostali wybrani zostaną przez uczestników kongresu. Wybory pomogą wyselekcjonować ośmiu przedstawicieli środowiska, którzy przez trzy lata będą doradzać Prezydentowi Wrocławia w zakresie realizowania polityki kulturalnej oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych, a także ściśle współpracować ze stroną społeczną.

Ze względu to, że wyjściowy i nowy termin wyborów dzieli znaczny dystans czasowy, organizatorzy kongresu – Grupa Kultura Wrocław, Strefa Kultury Wrocław i Urząd Miejski Wrocławia – po konsultacjach z wrocławskim środowiskiem kultury zdecydowali o otwarciu naboru uzupełniającego dla kandydatek i kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury. Wymogi stawiane potencjalnym kandydującym nie ulegają zmianie: do rady może kandydować każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca centrum aktywności życiowej we Wrocławiu. Swoje kandydatury mogą zgłaszać osoby prowadzące działalność polegającą m.in. na tworzeniu, upowszechnianiu, ochronie, promocji kultury i realizacji inicjatyw kulturalnych, czy też są aktywne na polu edukacji kulturalnej. Kandydatami na radnych mogą zostać zarówno niezależni reprezentanci wrocławskiego środowiska kulturalnego, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji czy grup nieformalnych.

Zgłoszeń można będzie dokonywać od 17 sierpnia do 17 września 2020 roku za pośrednictwem formularza, który opublikowany zostanie na stronie kongres.kulturawroclaw.pl. Do formularza dołączona powinna być środowiskowa rekomendacja bądź rekomendacje kandydata. W tym samym terminie Komisja Wyborcza zweryfikuje z kandydatami i kandydatkami zarejestrowanymi w naborze podstawowym chęć ich dalszego uczestnictwa w procesie wyborczym. Wybory odbędą się w czasie trwania Wrocławskiego Kongresu Kultury, 4 grudnia 2020 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym (ul. Wystawowa 1) – z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 o szczegółach organizacyjnych zarówno kongresu, jak wyborów informować będziemy bliżej terminu wydarzenia.

(info Strefa Kultury)

Dodaj komentarz