Czasopisma Rynek wydawniczy

Wyniki Garmond Press w ub.r.

W ub.r. firma kolporterka Garmond Press osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 13,6% do 264,19 mln zł, a jej strata netto zwiększyła się z 1,45 do 2,01 mln zł, co spółka tłumaczy inwestycjami w logistykę. Liczba punktów sprzedażowych obsługiwanych przez firmę wzrosła o 2,9 tys.


Przychody Garmond Press ze sprzedaży towarów i materiałów zwiększyły się rok do roku z 227,21 do 260,05 mln zł, a ze sprzedaży produktów – zmalały z 5,36 do 4,14 mln zł. Prawie wszystkie wpływy są generowane przez firmę w kraju na dystrybucji prasy.

Według danych Izby Wydawców Prasy w lutym br. Garmond Press miał 16,98% udziału w rynku hurtowej dystrybucji prasy, wobec 15,5% rok wcześniej. Firma w ub.r. dostarczała prasę do 12 590 punktów sprzedaży, co wobec 9 730 rok wcześniej oznacza wzrost o 29,4%.

W ub.r. spółka zatrudniała średnio 121 pracowników etatowych (o 17% więcej niż rok wcześniej).

Wydatki na zużycie materiałów i energii zwiększyły się z 1,79 do 2,09 mln zł, na amortyzację – z 630,4 do 739,6 tys. zł, a pozostałe koszty rodzajowe zmalały z 2,81 do 2,69 mln zł. Z kolei pozostałe przychody operacyjne poszły w górę z 772,1 tys. zł do 3,8 mln zł, a pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się z 945,3 tys. zł do 737,5 tys. zł.

Większy wzrost kosztów niż przychodów spowodował pogorszenie się wyników rentowności Garmond Press. Strata sprzedażowa wzrosła z 1,58 do 5,78 mln zł, strata operacyjna – z 1,75 do 2,71 mln zł, strata brutto – z 1,64 do 2,61 mln zł, a zysk netto – z 1,45 do 2,01 mln zł. Firma podkreśla, że wzrost straty wynika z dodatkowych inwestycji w logistykę w celu obsługi ogólnopolskich sieci sklepowych. Pod koniec ub.r. Garmond Press został dokapitalizowany – jego kapitał podwyższony o 10,57 mln zł do 15 mln zł. 

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w znacznym stopniu zweryfikowała i ograniczyła plany rozwojowe spółki i możliwości uzyskania zakładanych zwiększonych przychodów w 2020 roku. Według danych GUS w kwietniu br. sprzedaż detaliczna prasy, książek i pozostałych produktów wyspecjalizowanych przy stałych cenach zmalała rok do roku o 28,2% roc., a z miesiąca na miesiąc – o 6,2%.

(źródło wirtualnemedia)

Dodaj komentarz