Różne Rynek wydawniczy Zagranica

W Rosji zakaz fotografowania książek?

Zakaz fotografowania książek i publikacji drukowanych przed ich zakupem proponuje wprowadzić Ministerstwo Przemysłu i Handlu Rosji, odpowiedni projekt dekretu rządowego został już zamieszczany na federalnym portalu projektów aktów prawnych.

„W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz w celu ochrony praw sprzedawców książek i innych nieperiodycznych publikacji drukowanych proponuje się zakaz kopiowania i fotografowania drukowanych publikacji na terenie obiektów handlowych przed ich nabyciem” – czytamy w uzasadnieniu.

(źródło Radio Sputnik)

Dodaj komentarz