Kadry Rynek wydawniczy

Nowe władze Polskiej Izby Książki

Siedemnastego września odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki. Wzięło w nim udział 71 członków spośród 137 uprawnionych. Zgromadzenie odbywało się w systemie hybrydowym – stacjonarnie i online. W trakcie spotkania podsumowano kończącą kadencję władz Izby oraz wybrano władze na kolejną.


Prezeską Polskiej Izby Książki została Sonia Draga, otrzymując 59 proc. głosów poparcia, jej kontrkandydat – Paweł Filar – zdobył 41 proc. głosów.


Na Członków Rady zostali wybrani:

z kurii 1:

 • Włodzimierz Albin – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
 • Paweł Filar – Platon sp. z o.o.
 • Zbigniew Czerwiński – Dressler Dublin sp. z o.o.
 • Łukasz Okuniewski – PH-D Książnica Polska sp. z o.o.

z kurii 2:

 • Krzysztof Grudziński – Wydawnictwo Marginesy sp. z o.o.
 • Mikołaj Małaczyński – Legimi S.A.
 • Małgorzata Skowrońska – Agora S.A.
 • Daniel Cichy – Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A.

z kurii3:

 • Ewa Tenderenda-Ożóg – Biblioteka Analiz sp. z o.o.
 • Andrzej Chrzanowski – Wydawnictwo Akademickie Sedno sp. z o.o.
 • Grzegorz Majerowicz – LSP sp. z o.o.
 • Aldona Mackiewicz – Toruński Antykwariat Księgarski

Na Członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Piotr Dobrołęcki – REA – SJ sp. z o.o.
 • Barbara Jóźwiak – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Andrzej Kalinowski – Fundacja Sąsiedzi

Na Członków Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 • Grażyna Grabowska – Targi w Krakowie sp. z o.o.
 • Robert Kuc – Klett Polska sp. z o.o.
 • Janina Krysiak – Wydawnictwo Arkady sp. z o.o.
 • Andrzej Niewiarowski – Galaktyka sp. z o.o.
 • Roman Szpakowski – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podziękowali ustępującej Radzie PIK, w tym w szczególności dotychczasowemu prezesowi Izby Włodzimierzowi Albinowi za dwie kadencje wytrwałej i konsekwentnej pracy na rzecz poprawy funkcjonowania rynku książki.

( info PIK)

Dodaj komentarz