Promocje książek

Spotkanie on-line z Anną Rotteneberg

Wydawnictwo ARKADY zaprasza na spotkanie z Anną Rottenberg, autorką książki Zbliżenia. Szkice o polskich artystach/Close-Ups. Sketches on Polish Artists. Spotkanie poprowadzi Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty.

Spotkanie odbędzie się w wersji on-line 29 października w godzinach 18.00-20.00 pod adresami:
https://www.facebook.com/zacheta/
https://www.facebook.com/Wydawnictwo.Arkady
https:///www.facebokk.com/arkady.info


Książka jest zbiorem komentarzy do sztuki blisko pięćdziesięciu artystów, których Autorka spotkała w swoim zawodowym życiu (….) To bardzo osobisty, choć niekompletny pamiętnik spotkań ze sztuką (…) Anna Rottenberg przybliża prace zarówno klasyków nowoczesności, jak i mniej znanych, młodszych twórców. Wybór nazwisk – jak pisze we wstępie – jest wynikiem “Przypadkowych splotów okoliczności”. Nie odzwierciedla w pełni jej fascynacji, jest ich bowiem znacznie więcej…

(info Arkady)

Dodaj komentarz