Drukarnie

Wyniki finansowe grupy Kompap za trzy kwartały 2020 roku

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa Kompap, wypracowała po 3 kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 62,63 mln zł wobec 63,46 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie z 2,35 mln zł do 4,87 mln zł.

Oświadczenie Zarządu: Mamy za sobą udany rok wprawdzie sprzedaż z powodu pandemii nieznacznie spadła, jednak EBITDA za 3 kwartały 2020 zwiększyła się o 2,483 mln. zł i wynosiła 10,77 mln. zł, co stanowi 17% przychodów ze sprzedaży, zdaniem zarządu jest to bardzo dobry wynik EBITDA na tle branży poligraficznej i w obecnej kryzysowej sytuacji.
Dobre wyniki uzyskane po 9 miesiącach 2020 roku są udziałem otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej, dobrej organizacji pracy oraz zwiększonego popytu na książki w okresie sierpień-wrzesień. Pomimo dużych kosztów utrzymania reżimu sanitarnego nasz dotychczasowy potencjał pozwala nam z optymizmem patrzeć na wyniki ostatniego kwartału bieżącego roku. Mamy nadzieję, że z powodu pandemii nie zatrzymamy produkcji w żadnym zakładzie.

KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.

(info Kompap)

Dodaj komentarz