Salon Dobrej Książki

„Granice Wolności – Granice Niepodległości 1918-1922” w Salonie Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego on-line  zaprasza na prezentację książki pod redakcją Macieja Fica, Joanny Lusek i Jolanty Załęczny pt. Granice Wolności – Granice Niepodległości 1918-1922.


25.11.2020 godz. 12:00 kanał Muzeum Niepodległości na YouTube.  Prowadzenie spotkania dr. Joanna Lusei oraz dr hab. Jolanta Załęczny.


Publikacja Granice Wolności – Granice Niepodległości 1918-1922, poświęcona problemowi odradzania się państwa polskiego i kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, wpisuje się w nurt badań niepodległościowych. Powstała dzięki współpracy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakres tematyczny monografii jest bardzo szeroki, od próby zdefiniowania pojęć podstawowych, tj. ojczyzna, patriotyzm czy naród, przez opracowania losów jednostek i zbiorowości zaangażowanych w działania niepodległościowe i zagadnienia związane z kształtowaniem świadomości narodowej i obywatelskiej.


Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące publikacje książkowe i ich autorów. Dyskusje pod hasłem Salon Dobrej Książki odbywają się w wybrane poniedziałki i czwartki. Pierwotnie spotkania odbywały się w uroczej „Kawiarence warszawskiej” zlokalizowanej na wystawie stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Obecnie „Salon Dobrej Książki” przeniósł się do sieci i realizowany jest na kanale YouTube Muzeum Niepodległości.„Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące publikacje książkowe i ich autorów. Dyskusje pod hasłem Salon Dobrej Książki odbywają się w wybrane poniedziałki i czwartki. Pierwotnie spotkania odbywały się w uroczej „Kawiarence warszawskiej” zlokalizowanej na wystawie stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Obecnie „Salon Dobrej Książki” przeniósł się do sieci i realizowany jest na kanale YouTube Muzeum Niepodległości.

(info MN)

Dodaj komentarz