Nowości wydawnicze Rynek wydawniczy

“Duchowe podróże z Ewangelistami” – nowość wyd. Bratni Zew

DUCHOWE PODRÓŻE Z EWANGELISTAMI – CIĄG DALSZY
autor: Piotr Roman Gryziec OFMConv
wydawca: Wydawnictwo Franciszkanów “Bratni Zew”
objętość: 256 stron
format: 130 x 210 mm
oprawa twarda


Druga część książki Duchowe podróże z Ewangelistami!

Chcesz poznać lepiej Jezusa? Towarzysz mu w drodze, idź za Nim i słuchaj Go uważnie.
Zapraszam cię, czytelniku, do podróży z Jezusem wraz z Ewangelistami. Podróży, w których odkryjesz Nowy Testament w Starym, w jego subtelnym świetle.
Zapraszam cię do podróży w czasie, który nie upływa, ale „wypełnia się”. Poczujesz klimat tamtych czasów, odnajdziesz korzenie zwyczajów. Zachwycisz się zapachem tamtej przestrzeni, która nie jest przestrzenią geograficzną, lecz teologiczną, zanurzoną w transcendencji Boga. Zapraszam Cię do spotkania z Jezusem w drodze, które ma jeden cel: moje i Twoje zbawienie.

Piotr Roman Gryziec OFMConv


Piotr Roman Gryziec jest franciszkaninem, doktorem teologii biblijnej, wykładowcą WSD Franciszkanów w Krakowie. Pełnił dotąd różne funkcje: był rektorem seminarium, ojcem duchownym, egzorcystą, sekretarzem
prowincji.



Fragmenty książki:

„Kiedy czytamy Ewangelie, zauważamy, że Jezus ciągle jest w drodze albo wybiera się w drogę, oddala się albo przeprawia na drugi brzeg jeziora. Misja, którą otrzymał od Ojca, jest misją w drodze. Jezus „przychodzi” do Galilei i tam naucza (por. Mk 1,14), „przechodząc” brzegiem jeziora, powołuje uczniów (por. Mk 1,16), a potem mówi do nich: Pójdźmy gdzie indziej (Mk 1,38). Spoglądając na przebieg całej Jego trzyletniej działalności publicznej, widzimy, że Jezus jest tak naprawdę cały czas w drodze do Jeruzalem – bo tam wypełni się wszystko, co o Nim napisano w Prawie i u Proroków. Słowem, królestwo Boże realizuje się w drodze. Więcej: to sam Jezus jest Drogą (por. J 14,6) – jedyną, która prowadzi do celu, czyli do nieba, jedyną, którą naprawdę warto iść. Aby poznać lepiej Jezusa i Jego naukę, trzeba Mu towarzyszyć, trzeba „iść za Nim”, słuchać Go uważnie, nadstawiając ucha. Za Jezusem ciągną wielkie rzesze ludzi (por. Mk 3,7), ale nie wszyscy, którzy Go słuchają, rozumieją Jego słowa. Aby je dobrze zrozumieć, potrzebny jest właściwy klucz hermeneutyczny. Takim kluczem do zrozumienia nauki Jezusa jest Pismo – Stary Testament, albo lepiej: Pierwszy Testament. Jak pisał kiedyś św. Augustyn, „Nowy Testament jest ukryty w Starym”, trzeba tylko go tam odnaleźć. Zapraszam cię, czytelniku, do podróży z Jezusem wraz z Ewangelistami. Podróży, w których odkryjesz Nowy Testament w Starym, w jego subtelnym świetle; zapraszam cię do podróży w czasie, który nie upływa, ale „wypełnia się”, bo czas biblijny to obszar działania i objawiania się Boga, to przestrzeń, w której poruszamy się według zupełnie innych reguł; zapraszam do przeprawienia się na drugi brzeg tego niezwykłego świata, który przenika przez dwa Testamenty, świata, który opisany jest słowem Jezusa. Bo w świetle Jego słowa widzi się inaczej, dalej, szerzej i głębiej. Idąc za Jezusem, podróżujemy po zawiłych ścieżkach hermeneutyki, aby nie tyle zrozumieć, co raczej poczuć klimat tamtych czasów, odnaleźć korzenie tamtych zwyczajów, zachwycić się zapachem tamtej przestrzeni, która nie jest przestrzenią geograficzną, lecz teologiczną, zanurzoną w transcendencji Boga. Zapraszam cię do podróży po niuansach języka z innego środowiska, innej kultury, języka, który wybiega poza nasze schematy, do wejścia w inną mentalność – po prostu do spotkania z Jezusem w drodze, która ma jeden cel: moje i twoje zbawienie. Bo – modyfikując delikatnie pointę jednego ze znanych filmów gruzińskiego reżysera Tengiza Abuładze: „Po co komu droga, która nie prowadzi do nieba?”. Zapraszam do drugiej części przygód – duchowych podróży z Ewangelistami.”

(info Bratni Zew)

Dodaj komentarz