Rynek wydawniczy Zagranica

Rosyjscy wydawcy z apelem o podjęcie działań przeciwko Yandex i Mail.ru

Rosyjscy wydawcy zwrócili się do FAS (Federalnaja Antimonopolnaja Służba) o podjęcie działań przeciwko Yandex i Mail.ru. AZAPI (Assocjacja po Zaszczitie Awtorskich Praw w Internete – Stowarzyszenie Ochrony Praw Autorskich w Internecie) szacuje straty wydawców książek w efekcie udostępniania przez te wyszukiwarki zasobów nielegalnych książek na 3-4 miliardy rubli rocznie.

Gazeta “Wiedomosti” podaje, że przewodniczący AZAPI Maksim Riabyko zwrócił się do FAS z prośbą o wydanie Yandex-owi nakazu usunięcia oznak nieuczciwej konkurencji i nadużywania pozycji dominującej. Zaznaczył, że Yandex w ramach obowiązującego memorandum antypirackiego zapewnia preferencje tylko właścicielom praw do utworów audiowizualnych, a wydawcy książek są pozbawieni mechanizmu ochrony ich treści. W swoim oświadczeniu Riabyko zwrócił również uwagę na fakt, że wydawcy regularnie znajdują nielegalne kopie swych książek w w wyszukiwarce i usługach Yandex-u.

Riabyko prosi również o podjęcie podobnych działań w stosunku do Mail.ru Group. W swoim wystąpieniu zauważył, że firma nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku i unika stosowania technologii, która umożliwia identyfikację pirackich treści. Wg przewodniczącego AZPI ponad połowa Rosjan korzysta z pirackich książek i audiobooków w Internecie.

FAS rozważa apel AZAPI. Z kolei Yandex zauważył, że wyszukiwarki nie powinny znać ani ustalać statusu prawnego treści w Internecie. Grupa Mail.ru stwierdziła, że ​​argumenty AZAPI nie dotyczą regulacji antymonopolowej.

(źródło pro-books.ru)

Dodaj komentarz