Konkursy Konkursy Poligrafia Różne

Konkurs na uszlachetnioną okładkę książki – finał!!!

W poniedziałek 21 grudnia Jury Konkursu na uszlachetnioną okładkę książki ogłosiło wyniki swych obrad. Ogłoszenie wyników odbyło się w formule on-line.

Jury dokonało analizy i oceny wszystkich 96 prac zakwalifikowanych do Konkursu. Wybór prac nagrodzonych i wyróżnionych nie był łatwy – zdecydowana większość prac prezentowała wysoki poziom, zarówno pod względem wartości graficznych, jak i umiejętności zastosowania konkretnych technologii uszlachetnień. Jury podkreśliło spójność koncepcji graficznych z zastosowanymi uszlachetnieniami, które nie tylko wzbogacają projekt, ale też stają się często głównym jego elementem. W ten sposób lakierowanie 3d, różnego typu i koloru folie tworzą nową, niespotykaną dotąd jakość i wymiar obrazu. Jury zwróciło uwagę na umiejętność przygotowania przez uczestników Konkursu projektów z zastosowaniem technologii 3D Touch, jednocześnie wskazuje na konieczność stałej edukacji w zakresie nowych technik druku i uszlachetnień oraz potrzebę popularyzowania możliwości technologicznych dostępnych w nowoczesnej poligrafii. Jury po weryfikacji prac konkursowych dostrzega nowe możliwości kreacji z zastosowaniem 3D Touch, które w znacznym stopniu wpływają na estetykę i artyzm projektów graficznych, w tym przypadku okładek książek.

W toku obrad Jury wyłoniło zwycięzców trzech nagród oraz przyznało 5 wyróżnień.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują nagrody/wyróżnienia pieniężne.

Dokonując wyboru najlepszych prac Jury brało pod uwagę następujące kryteria:
– oryginalność zastosowanych rozwiązań graficznych i uszlachetnień,
– wartość artystyczna projektu,
– zgodność z zasadami projektowania i kompozycji okładek książek.

Decyzją jury nagrody otrzymują:

 • nagroda główna (5 tys. zł) – Wojciech Mazur za pracę “Niewidzialny człowiek”.
  Uzasadnienie jury: za niezwykłą prostotę rozwiązań graficznych, oszczędność użytych środków artystycznych i technicznych – przy jednoczesnym uzyskaniu nieprzeciętnej siły przekazu, niemożliwej do osiągnięcia bez technologii 3D Touch;
 • II miejsce ( 3 tys. zł) – Paulina Bień za pracę “Wojna światów”.
  Uzasadnienie jury: za inteligentne wykorzystanie innowacyjnych technologii uszlachetnień i intrygującą graficzność przekazu;
 • III miejsce (2 tys. zł) – Maciej Kowalski za pracę “Totem”.
  Uzasadnienie jury: za twórcze połączenie różnych technik uszlachetnień druku i wysoką kreatywność w zastosowaniu dostępnych środków technologicznych.

Wyróżnienia (po 1 tys. zł) otrzymują:

 • Agnieszka Ciesielska za pracę “Królowa śniegu”
 • Jakub Kołodziejak za pracę “Ubik”
 • Małgorzata Dudziak za pracę “Krnąbrny księżyc”
 • Antonina Janus-Szybist za pracę “Ferdydurke”
 • Ewa Olejnik-Rakowska za pracę “Blues kojota”.

Jury podkreśla, że wszystkie wyróżnione prace cechuje imponująca kreatywność i harmonia warstwy graficznej, czasami w nieoczywisty sposób spójnej z tytułem pracy konkursowej, z zastosowanymi uszlachetnieniami, które w twórczy sposób nie tylko wspierają przekaz graficzny, ale nadają nowe znaczenia komunikowanym treściom.

Organizatorzy konkursu nie spodziewali się aż tak dużego nim zainteresowania. Oceniono 96 prac od, jak się okazało, zarówno grafików rozpoczynających działalność, jak i już tych wyróżniających się. Specjalne podziękowania należą tu się warszawskiej ASP i Zakładowi Technologii Poligraficznych PW za pomoc przy rozpropagowaniu idei konkursu.

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem organizatorzy planują kolejne jej edycje, co ma służyć idei promowania nowoczesnych technologii uszlachetniania druków.

Prace oceniało jury w składzie: Lech Majewski – Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (przewodniczący Jury) , Andrzej Palacz – redaktor naczelny magazynu “Wydawca” i portalu www.wydawca.com.pl, Georgij Petriaszwili – Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej, Michał Rejnowski – Prezes Totem.com.pl, Mateusz Woźniak –– Dyrektor Działu Rozwiązań Produkcyjnych w Konica Minolta Business Solutions Polska, sekretarz Konkursu: Joanna Zielińska, Totem.com.pl oraz oraz Magdalena Raczyńska, przedstawicielka współorganizatora Konkursu, firmy Konica Minolta.


Więcej informacji o Konkursie:
Strona Konkursu


(info Totem.com.pl) 

Dodaj komentarz