Salon Dobrej Książki

Salon Dobrej Książki – prezentacja publikacji „Kronika roku błogosławionego Honorata Koźmińskiego 2016-2017”

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na prezentację publikacji „Kronika roku błogosławionego Honorata Koźmińskiego 2016-2017” w ramach Salonu Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego online.
24.12.2020, godz. 12.00.

Oglądaj na kanale Youtube Muzeum Niepodległości

Wprowadzenie: Tadeusz Skoczek. Prowadzenie Michał Cieślak. Z udziałem o. Grzegorza Filipiuka OFMCap z Warszawskiej Prowincji Kapucynów.
W najbliższym Salonie Dobrej Książki zaprezentujemy publikację „Kronika roku błogosławionego Honorata Koźmińskiego 2016-2017”


„Stulecie śmierci bł. Honorata przypadło 16 grudnia 2016 r. Wokół tej rocznicy było wiele okazji, aby dziękować Bogu za Błogosławionego, modlić się za jego przyczyną, poznając go jako patrona odkrywania drogi życiowej (dobry patron dla niezdecydowanych i szukających) i poznawać jego historię, aby stał się nam bliższy, a my bliżsi Bogu” ( z wprowadzenia do Kroniki…).

Wydarzenia Roku Dziękczynienia za życie i dzieła bł. Honorata były poprzedzone Wielką Nowenną, która przez dziewięć lat przygotowywała nas do rocznicowych obchodów. Rok Honorata rozpoczął się 13 października 2016 r., a zakończył 16 grudnia 2017 r. W tym czasie mieliśmy okazję do wzięcia udziału w wielu spotkaniach i wydarzeniach. Ich osnową była „peregrynacja relikwii bł. Honorata. Duży relikwiarz z ołtarza w Sanktuarium w Nowym Mieście nad Pilicą wiele razy wyruszał w podróż po klasztorach kapucyńskich w Polsce, aby znów dać świadectwo i przypomnieć nam o wierności, wytrwałości, niezłomności, umiłowaniu Boga i naszej Ojczyzny i innych cnotach, który mają wspólny cel: nasze uświątobliwienie, jak to określił Błogosławiony. Pielgrzymki, koncerty, wystawy, spotkania modlitewne i naukowe to program Roku Dziękczynienia i równocześnie Roku bł. Honorata, gdyż Sejm RP ogłosił go Patronem roku 2017.”

Zapisem tych wydarzeń jest wydana właśnie Kronika Roku błogosławionego Honorata. Jest to album z wieloma zdjęciami i tekstami, które opowiadają o tych wydarzeniach. Autorów tekstów i zdjęć jest wielu, a przygotowaniem szaty graficznej, zdjęć, składu zajęli się: Piotr Jaworek i firma Foto Liner S.C. oraz br. Grzegorz Filipiuk, dyrektor archiwum i biblioteki Warszawskiej Prowincji Kapucynów. W korekcie pomogła pani Agnieszka Małecka z redakcji płockiego „Gościa Niedzielnego”. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego albumu.


„Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące publikacje książkowe i ich autorów. Dyskusje pod hasłem Salon Dobrej Książki odbywają się w wybrane poniedziałki i czwartki. Pierwotnie spotkania odbywały się w uroczej „Kawiarence warszawskiej” zlokalizowanej na wystawie stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Obecnie „Salon Dobrej Książki” przeniósł się do sieci i realizowany jest na kanale YouTube Muzeum Niepodległości.

(info Muzeum Niepodległości)

Dodaj komentarz