materiały poligraficzne Poligrafia

Spróbujmy podsumować rok 2020 od strony sprzedaży papieru dla drukarń

Znamy listopadowe dane sprzedaży papieru w Europie. W grudniu w wymiarze procentowym raczej mało co się nie zmieni, można więc śmiało przyjąć poznane cyfry za ocenę całego roku.

I tak w porównaniu do roku ubiegłego sprzedaż papierów powlekanych w Europie zanotowała poważny spadek – w przypadku papierów CWF (powlekane bezdrzewne) o 25,8%, papierów UWF (niepowlekane bezdrzewne) o13,8%; w sumie o 21%.

Przyczyny załamania rynku są znane, przede wszystkim efekt ograniczenia produkcji z powodu pandemii, przy czym zdecydowanie lepiej pod względem sprzedaży wypadły tu kraje Europy Wschodniej. Gdy w zasadzie wszystkie kraje Europy Zachodniej odnotowały spadek w każdym gatunku papieru – największy w Hiszpanii: w przypadku papierów CWF – aż o 36%, papierów UWF – 23,2 – w Wielkiej Brytanii o 35,8/24,4 , w Finlandii o 26,6/30,7%, to w Europie Wschodniej odnotowano nawet wzrost sprzedaży: np. w przypadku papierów UWF w Serbii o 23,7%, na Ukrainie o 22%. Wzrost sprzedaży papierów CWF odnotowano jedynie na Litwie – o 4,1%.

Jak na tym tle wypadła Polska? W stosunku do naszego kraju papiernie odnotowały również spadek sprzedaży papieru – w sumie o 13,3%, z czego papierów CWF o 18,9%, UWF o 7,5% (w listopadzie sprzedaż papierów UWF nawet wzrosła o 2,3%). Porównując zakładaną roczną sprzedaży ze sprzedażą miesięczną, to tak, jakby z produkcji naszych drukarń wypadł nieco ponad 1 miesiąc.

W sumie, biorąc pod uwagę panikę na rynku wydawniczo-poligraficznym w kwietniu i maju, to nie było najgorzej…

(ap, źródło Euro-Graph Report, na zdjęciu maszyna papiernicza – źródło Arctic Paper)

Dodaj komentarz