poligrafia - różne

Firma Mondi Simet kolejnym partnerem Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej

17 grudnia 2020 roku w budynku Gmachu Poligrafii przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie przez firmę Mondi Simet Sp. z o.o. dla Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przemysłowego plotera tnąco-bigującego ProDigi 1613 firmy LaserComb (Niemcy).

W spotkaniu wzięli udział ze strony Mondi Simet Sp. z o.o.: Krzysztof Jakubowski – Dyrektor Zarządzający Mondi Simet Sp. z o.o., Anna Borzeszkowska – Dyrektor HR Mondi Polska, Paweł Kasperkowiak – Menedżer Produkcji, Łukasz Bujanowicz – Menedżer Działu Rozwoju Produktu, Rafał Miszczak – Menedżer Innowacji Produktowych Mondi Polska, Jolanta Karaś – Menedżer HR oraz ze strony Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Adam Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju, dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji oraz dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. uczelni – Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych.

Po przywitaniu uczestników nastąpiło krótkie przemówienie władz Uczelni i Wydziału oraz dyrekcji firmy Mondi Simet Sp. z o.o. W swoich wypowiedziach każdy z nich wskazywał istotne znaczenie współpracy pomiędzy nauką, reprezentowaną przez uczelnię techniczną, jaką jest Politechnika Warszawska, a przemysłem, reprezentowanym przez firmę Mondi. Korzyści z takiej współpracy są obustronne: przekazane przez firmę Mondi nowoczesne urządzenie posłuży zarówno w prowadzeniu badań, jak również będzie wykorzystane podczas zajęć dydaktycznych. Możliwość wykorzystania podczas badań plotera przyczyni się do dalszego rozwoju prac naukowych w zakresie opakowalnictwa, pozwoli wdrożyć innowacyjne pomysły czy rozwiązać problemy pojawiające się na etapie projektowania i produkcji opakowań. Z kolei wykorzystanie plotera w zajęciach dydaktycznych podniesie poziom jakości kształcenia przyszłych inżynierów, umożliwi poznanie najnowszej technologii i zdobycie wiedzy praktycznej, tak przydatnej w przyszłej pracy zawodowej.

Następnie w laboratorium technologicznym nastąpiło oficjalne uruchomienie plotera ProDigi 1613 oraz zademonstrowanie jego działania na przykładzie wykonania pudełka dedykowanego na książkę wydaną z okazji jubileuszu kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej. Wykonane pudełka wraz z książką otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

Ploter przemysłowy przekazany przez firmę Mondi Simet przede wszystkim pozwoli na szybkie i precyzyjne wykonanie pudełek zaprojektowanych przez studentów w programie graficznym, które do tej pory były wycinane ręcznie, co wiązało się z niską dokładnością i jakością wykonania. Dużą zaletą jest możliwość zweryfikowania projektu pod kątem poprawności wykonania konstrukcji, a w razie konieczności skorygowaniu ewentualnych nieprawidłowości i wykonanie ponownie prototypu. Dodatkowo studenci mają możliwości rozwijania swojej wyobraźni poprzez zmaterializowanie swoich pomysłów – przeniesienie projektu wykonanego w programie komputerowym na ploter tnąco-bigujący i wykonanie gotowego projektu. Pozwala to nie tylko dostrzec ewentualne błędy konstrukcyjne opakowania, ale również umożliwia dokonanie oceny jego funkcjonalności i przydatności do zapakowania danego produktu.

Opracowany w Zakładzie Technologii Poligraficznych program dydaktyczny wykorzystuje możliwości jakie oferuje oprogramowanie firmy Esko (m.in. Artios CAD, DeskPack, Studio i PackEdge), wspomagające projektowanie opakowań. ZTP uzyskał je dzięki współpracy z partnerami: firmami Digiprint i ESKO.

Projekty wykonane podczas studiów poszerzają umiejętności studenta i korzystnie wpływają na jego przyszłość – przyszły pracodawca z pewnością doceni kreatywność i pomysłowość projektu, który w chwili obecnej może stać się również elementem portfolio absolwenta.

W podsumowaniu warto zaznaczyć, że wprowadzenie do procesu dydaktycznego najnowszych technologii w postaci oprogramowania do projektowania opakowań oraz plotera tnąco-bigującego zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia Politechniki Warszawskiej. Studenci mają możliwość wykorzystywania wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach przy realizacji zadań praktycznych, a to z kolei podwyższa ich kwalifikacje zawodowe w oczach przyszłych pracodawców.

(Opracowano na podstawie materiałów ZTP)

Dodaj komentarz