Poligrafia Technika

Nowe badania Canon „Insight Report” pokazują niewykorzystane źródło szans dla branży druku

Canon opublikował najnowszy Insight Report pt. „Creating Customer Value”, który pokazuje zmieniające się oczekiwania nabywców usług druku oraz niewykorzystane okazje dla ich dostawców i firmowych działów druku. Jak wynika z badań, mniej niż 20 proc. dostawców spełnia potrzeby swoich klientów. Tymczasem aż 80 proc. firm przyznaje, że chętnie przyjęłoby od nich kreatywne porady, tym bardziej dziś – w czasie, gdy działy marketingu znajdują się pod większą niż dotąd presją ze względu na stagnację oraz malejące budżety.


Firmy, skupiając się jedynie na mierzalnym zwrocie inwestycji w kampanie marketingowe, coraz częściej przenoszą się do świata cyfrowego, inwestując w marketing online aż 46 proc. swoich budżetów. Wiele przedsiębiorstw zdaje sobie jednak sprawę z ograniczeń, jakie niosą za sobą działania oparte wyłącznie na cyfrowych narzędziach, jak i z „cyfrowego zmęczenia”, którego doświadczają konsumenci. Dobre wiadomości są takie, że niemal wszyscy ankietowani w badaniu Canon (97 proc.) twierdzą, że w działaniach marketingowych korzystają również z materiałów drukowanych, a blisko połowa respondentów (47 proc.) regularnie prowadzi zintegrowane kampanie wykorzystujące druk. Z raportu wynika także, że ponad 33 proc. środków z budżetów marketingowych przeznaczanych jest na tradycyjne środki komunikacji, które stanowią podstawę kampanii wielu firm. Co więcej, 30 proc. odbiorców wierzy, że druk pozostanie równie istotny lub nawet zwiększy swoje znaczenie w najbliższych latach.

Eksperci Canon zauważają, że firmy muszą dziś być w stanie uzasadnić swoje inwestycje w wybrane strategie marketingowe. Jeśli zatem dostrzegą skuteczność materiałów drukowanych, chętnie zwiększają ich udział w puli wykorzystywanych narzędzi komunikacji. Jak wynika z raportu, 40 proc. ankietowanych specjalistów ds. marketingu twierdzi, że zainwestowałoby więcej środków w druk, jeśli podwoiłby się ich budżet. Jedna trzecia z nich przyznaje jednak, że nie dysponuje żadnym sposobem na pomiar skuteczności kampanii, w których wykorzystywane są materiały drukowane.

W związku z tym, 86 proc. ankietowanych deklaruje, że chętnie skorzystałoby z porad na temat łączenia druku z elementami cyfrowymi. Większość firm (80 proc.) taką rolę doradcy widzi w swoich dostawcach, od których oczekuje nowych, innowacyjnych pomysłów pozwalającym ich kampaniom dotrzeć do klienta.

To dobre wieści dla branży druku. Z opublikowanego przez Canon raportu wynika, że profesjonaliści, którzy zmienią swój sposób komunikacji z klientami, będą dzielić się swoją wiedzą i staną się także niejako konsultantami, odniosą sukces. Jest to widoczna, niewykorzystana luka, która daje możliwość wyjścia z ofertą poza samą usługę druku.

Mathew Faulkner, Senior Marketing Manager na region EMEA w dziale Professional Print Business Canon Europe, zauważa: Z badania jasno wynika, że choć dostawcy usług druku poprawnie wywiązują się z podstawowych zadań, to istnieje pewna rozbieżność pomiędzy tym, czego oczekują klienci, a tym, co otrzymują. Jeśli jednak wykorzystają każdą interakcję z klientem jako szansę na podzielenie się swoją wiedzą, mogą pomóc firmom zwiększyć skuteczność oddziaływania materiałów drukowanych. Współpracując bliżej z klientami i starając się zrozumieć ich kampanie marketingowe, profesjonaliści z branży drukarskiej mogą zyskać wiele okazji, by pokazywać, jak druk może stać się elementem szerszych kampanii. W efekcie tacy dostawcy będą w stanie nie tylko realizować zamówienia, ale też tworzyć dla klientów atrakcyjną propozycję, wykraczającą poza niezbędne minimum.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do czerwca 2020 r. przez niezależną firmę badawczą na podstawie szczegółowych wywiadów telefonicznych z 235 doświadczonymi menadżerami ds. marketingu z organizacji o różnej wielkości i z wielu branż działających w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Znaczna większość z ankietowanych (80 proc.) to końcowi nabywcy materiałów drukowanych (wewnątrz firmy), a 20 proc. reprezentowało agencje.


Najważniejsze wnioski z „Insight Report” Canon:

  • Mniej niż 20 proc. dostawców usług druku spełnia potrzeby swoich klientów.
  • 80 proc. nabywców materiałów drukowanych wyraża potrzebę bardziej kreatywnego wsparcia ze strony swoich dostawców.
  • 86 proc. z nich twierdzi, że chętnie wysłuchałoby rad na temat łączenia druku z elementami cyfrowymi.
  • 75 proc. marketingowców wolałoby, aby ich dostawcy usług druku byli bardziej chętni do konsultacji.

Za najnowszym raportem firmy Canon można zapoznać się pod tym adresem.

(info Highermedia)

Dodaj komentarz