Rynek księgarski za granicą

We Francji program „Jeunes en librairie” (Młodzież w księgarni)

Francuscy ministrowie: Jean-Michel Blanquer, Minister Edukacji Narodowej, Młodzieży i Sportu oraz Roselyne Bachelot-Narquin, Minister Kultury, w ramach planu naprawy gospodarki postanowili rozszerzyć po fazie eksperymentu program „Jeunes en librairie”.

Władze Francji uważają, że program ten pozwoli dziesiątkom tysięcy młodych ludzi odkryć w 2021 roku lokalne księgarnie, poznać  ich  istotną rolą w promocji literatury i twórców.

Sukces „Jeunes en librairie” w regionach Nouvelle-Aquitaine i Hauts-de-France, gdzie program wdrażany jest od kilku lat, uzasadnia jego rozszerzenie na pozostałą część Francji. Dotyczyć to będzie studentów, licealistów, praktykantów, a także młodzież szkolną z poprawczaków.

Projekty przygotowane przez ich nauczycieli we współpracy z księgarniami będą miały formę kursu obejmującego spotkania z autorami, wydawcami, drukarzami itp., obejmować będą warsztaty (pisanie krótkich formy literackich, tłumaczenia, projektowanie okładek itp.) czy wycieczki na festiwale literackie.

Młodzi ludzie odwiedzą lokalne księgarnie, dla wielu będzie to nowe doświadczenie i pierwsza okazja do przekroczenia ich progu. Pośrednictwo i porady księgarzy  mają  doprowadzić do zakupu przez młodzież wybranej przez siebie książki dzięki posiadanemu kuponowi  na książki,  a sam program w dalszej perspektywie do podniesienia świadomości młodych ludzi dot. książek i czytelnictwa.

(źródło ActuaLitte)

Dodaj komentarz