Odeszli od nas Rynek wydawniczy

Zmarł Jacek Łukasiewicz

Nie żyje prof. Jacek Łukasiewicz – poeta, krytyk literacki i historyk literatury. Zmarł 7 marca, miał 87 lat. Informację o śmierci poety przekazało w niedzielę w mediach społecznościach Wydawnictwo J, z którym współpracował.

Jacek Łukasiewicz (właśc. Jacek Petelenz-Łukasiewicz): ur. 21.06.1934 we Lwowie – poeta, krytyk literacki, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem dziewięciu tomów poezji oraz licznych publikacji krytyczno- i historycznoliterackich.

Szkołę powszechną i średnią ukończył w Lesznie, od 1950 roku mieszkał we Wrocławiu gdzie skończył studia polonistyczne (1951–1955). Pracę magisterską na temat recepcji poezji J. Kochanowskiego przygotował na seminarium prof. Tadeusza Mikulskiego. W roku 1972 obronił rozprawę doktorską o polskiej tradycji poetyckiej w liryce współczesnej. Habilitował się w 1980 r. na podstawie pracy Mieczysława Jastruna spotkania w czasie. Debiutował w prasie w roku 1952, zaś jego pierwsza książka – tomik poetycki Twoje i moje ukazała się siedem lat później. Przedmiotem zainteresowania Łukasiewicza jako krytyka jest powojenna poezja polska. Jest autorem prac naukowych, zbiorów analiz i esejów. Ostatnio wydana to TR – Tadeusz Różewicz (2013). Za książkę Herbert nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2002. Jest laureatem Nagrody Literackiej PEN Clubu i Nagrody im. Kazimierza Wyki za całokształt twórczości krytycznej i eseistycznej oraz finalistą Nagrody Poetyckiej Orfeusz 2012 za tom Stojąca na ruinie (nominacja do tej nagrody w 2015 za tom Rytmy jesienne) i laureatem Nagrody Osobnej Miasta Gdynia 2013 za książkę TR – Tadeusz Różewicz. Otrzymał także nagrodę Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich z Toronto w dziedzinie literatury. Nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” 2019 za tom Wiązania.

(źródło wikipedia)

Dodaj komentarz