Rynek wydawniczy Wydawnictwa

30 lat Wydawnictwa DiG

W tym roku to zasłużone dla polskiej humanistyki, założone i prowadzone prężną ręką przez dr hab. Sławomira Górzyńskiego wydawnictwo obchodzi okrągłą rocznicę swego istnienia – to już od 30 lat na księgarskie półki trafiają doskonale i ze smakiem wydane publikacje tej znakomitej i cenionej oficyny.

A oto list, jaki nadesłał na nasz adres dr hab. Sławomir Górzyński.

Szanowni Państwo, Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

W imieniu własnym i całego zespołu Wydawnictwa DiG pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu, jakim jest trzydziestoletnia obecność na rynku humanistycznej książki naukowej. Te lata przyniosły wiele inspirujących kontaktów z naszymi Autorami i Czytelnikami. Mieliśmy możliwość współuczestniczyć w powstawaniu wartościowych publikacji, które współtworzą naukę i kulturę polską. W ciągu tych 30. lat wydaliśmy blisko półtora tysiąca książek i setki numerów czasopism naukowych. Rozpoczęliśmy działalność w trudnych latach 90. Udało nam się zainicjować, wznowić i przywrócić wydawanie wielu zagrożonych upadkiem czasopism naukowych i serii wydawniczych („Przegląd Historyczny”, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, „Społeczeństwo Staropolskie”, „Ziemianie Polscy XX wieku”, „Nauki pomocnicze historii” i in.).

Za te 30 lat współpracy dziękujemy naszym Autorom i Partnerom. Wiemy jak wiele zawdzięczamy naszym sponsorom: Ministerstwu Nauki i Edukacji, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacjom Lanckorońskich, Ciechanowieckich, Zaleskich, Trzy Trąby, Uniwersytetom, Polskiej Akademii Nauk, a także osobom prywatnym, które nieraz wspierały nasze edycje.

Dziękujemy za współpracę Polskiemu Towarzystwu Historycznemu, Towarzystwu Miłośników Historii, Polskiemu Towarzystwu Heraldycznemu oraz tym wszystkim, z którymi mieliśmy okazję i przyjemność współpracować.
Dziękujemy także naszym partnerom, drukarniom (szczególnie drukarni TOTEM z Inowrocławia z którą współpracujemy od ponad 15 lat), hurtowniom i księgarniom. Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły edytorskie, które przyczyniają się do zachowania dziedzictwa narodowego, utrwalania osiągnięć polskiej nauki i kultury.

Wszystkie nasze publikacje są dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.dig.pl. Staramy się, aby książki opublikowane w naszym wydawnictwie były stale dostępne dla PT Czytelników.

dr hab. Sławomir Górzyński, aih, AIG
Redaktor Naczelny Wydawnictwa DiG

Dodaj komentarz