Festiwale literackie

Najważniejsze jest słowo! Pełny program Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry

Już 28 maja w Wiśle, rodzinnej miejscowości Jerzego Pilcha, rozpocznie się Festiwal Słowa Granatowe Góry. W ciągu trzech dni odbędzie się kilkadziesiąt spotkań literackich, dyskusji, spacerów i warsztatów. Nie zabraknie też przedstawienia muzycznego, wystaw czy meczu piłkarskiego Pilchowie vs Reszta świata.


Jerzy Pilch był czułym obserwatorem rzeczywistości. Mistrz słowa dostrzegał to, czego nie widzieli inni i potrafił opowiadać o tym w niepowtarzalny sposób. Wciąż stawiał sobie nowe pytania i poszukiwał na nie odpowiedzi. Festiwal Słowa Granatowe Góry chce kontynuować tę misję, szerząc jednocześnie miłość do literatury i sztuki. Festiwal rozpocznie się już 28 maja w Wiśle, rodzinnej miejscowości pisarza. Program festiwalu obfituje w rozmowy, warsztaty, wernisaże, miejskie spacery oraz spotkania autorskie skupione wokół Pilcha, literatury i Wisły czyli Granatowych Gór. Nie zabraknie też spotkań z literaturą faktu oraz świetnych pisarzy dziecięcych.

Dla Jerzego Pilcha słowo było najważniejsze, nasz festiwal nie przez przypadek nazwaliśmy właśnie Festiwalem Słowa. Zdecydowaliśmy się na szeroką formułę opowiadania o Jerzym Pilchu, literaturze, prowincji i świecie. Będą to dyskusje czułe, jak czuła potrafiła być proza Pilcha, na pewno będą to też dyskusje mocne, bo taka proza Pilcha też była – mówi Andrzej Drobik, koordynator ds. programu i organizacji festiwalu.

Festiwal ma sens przede wszystkim, gdy jest cyklem i osadza się na stałe w roku miasta oraz w roku kulturalnym Polski.” – mówi prof. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Rady Programowej festiwalu. „Jestem przekonany, że Festiwal Granatowe Góry na stałe zagości na mapie literackiej naszego kraju. Festiwal jest najżywszą formą upamiętnienia artysty, taką którą tworzy publiczność i goście. Taką, która pozwala kolejnym pokoleniom poznawać prozę Pilcha i poznawać ją w miejscu, które odgrywa w niej kolosalne znaczenie. – podsumowuje.

Wygląda więc na to, że Festiwal Granatowe Góry zagości na kulturalnej mapie Polski na dłużej.

Trzeba powiedzieć, że Jerzy Pilch oprócz tego, że był wybitnym pisarzem, był też jednym z najwybitniejszych czytelników. Czytał, komentował, dokonywał literackich odkryć. To daje nam perspektywę, że kolejne edycje mają nieskończoną liczbę tematów, bo możemy umówić m.in. o ulubionych pisarzach Jerzego Pilcha czy najnowszych trendach w literaturze – dodaje.

Wisła, miejscowość Jerzego Pilcha, chce aby literatura stała się ważnym jej elementem. Wiadomo już, że miasto chce przejąć dom rodzinny pisarza i także tam skupiać kolejne literackie działania.

Rozmawiamy z rodziną Jerzego Pilcha, chcielibyśmy aby dom rodzinny pisarza stał się rezydencją literacką, domem pracy twórczej dla pisarzy zajmujących się prowincją. Najbardziej cieszy nas przychylność córki Jerzego Pilcha i wierzymy, że dzięki stworzeniu takiej rezydencji literackiej w Wiśle, literatura znajdzie tutaj schronienie i będzie żyła – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Miasta Wisła.
(info Granatowe Góry Media)

Dodaj komentarz