Kadry - poligrafia materiały poligraficzne

Zmiany organizacyjne w Papyrus Polska

Po wielu latach pracy w Papyrus, na stanowiskach związanych ze sprzedażą, zarządzaniem produktami, a następnie jako Dyrektor Zarządzająca w Polsce, Justyna Pachniowska zdecydowała się kontynuować swoją karierę i rozwój poza strukturami Papyrus. Zakończy swoją pracę w dniu 31 lipca 2021 roku.

Na stanowisko Dyrektor Zarządzającej na Polskę została mianowana Renata Mosiej i obejmie tę funkcję 1 sierpnia 2021 roku. Nadal będzie pełnić funkcję Dyrektora Finansowego w Polsce oraz wspierać zespół Regionu Europy Południowo-Wschodniej w obszarze finansów.
(info Papyrus Polska)

Dodaj komentarz