Najlepsze książki/plebiscyty

Finaliści Nagrody im. Janusza Kurtyki

W finale V edycji konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki znalazło się pięć publikacji. Temat tegorocznej edycji to „Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego”.

A oto tegoroczni finaliści:

  • Sławomir Dębski, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, wyd. 2 popr., PISM, Warszawa 2007, ss. 800.
    Filip Gańczak, Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 264.
  • Marek Kornat, Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, PISM, Warszawa 2002, ss. 808
  • Wojciech Marciniak, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 378.
  • Grzegorz Motyka, Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody poznamy w sierpniu podczas Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość” organizowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Zadaniem Konkursu jest wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji.

Nagrodą jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych.

(źródło Fundacja im. Janusz Kurtyki)

Dodaj komentarz