Konkursy Różne

Nagroda TECHNICUS – poznaliśmy laureatów

W środę 30 czerwca poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę i Poradnik Techniczny TECHNICUS. Wręczenie pucharów i wyróżnień odbyło się podczas gali Konkursu im. Stanisława Staszica na Najlepszy Produkt Innowacyjny LAUR INNOWACYJNOŚCI 2020 w Warszawskim Domu Technika NOT. Tegoroczne puchary przypadły temu samemu wydawnictwu…


Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w dwu kategoriach: Książka techniczna i Poradnik techniczny.

A oto zwycięzcy:

Książka techniczna

  • Puchar dla Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej za Projektowanie samochodów Aleksandry Sładek-Zapletal.

Wyróżnienia:

  • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej za Fizykę w działaniu Jerzego Kocińskiego.
  • Wydawnictwo AGH za Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych. Górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast Tadeusza Mikosia, Antoniego Tajdusia i Andrzeja Szumińskiego.
  • Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Technicznego, Centrum Wydawnicze TKP Oddział Gdańsk za Inteligentny system decyzyjny jako maszynowa realizacja procesów poznawczych i motywacyjnych Zdzisława Kowalczuka i Michała Czubenko.

Poradniki

  • Puchar dla Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej za Aerodynamikę napowietrznych linii elektroenergetycznych zuwzględnieniem innych wpływów środowiskowych Andrzeja Flagi i Łukasza Flagi.
  • Wyróżnienie dla Oficyny Politechniki Warszawskiej za Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej, praca zbiorowa pod red. Ludwika Synoradzkiego i Jerzego Wisialskiego.
Reprezentantki Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, tegorocznego zwycięzcy Nagrody Technicus (od lewej): Dorota Sapek (kierownik Wydawnictwa) i mgr Agnieszka Filosek

Organizatorem Konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT w której skład wchodzą eksperci kierunków technicznych, praktycy-wydawcy oraz przedstawiciele organizatora: prof. nadz. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, prof. nadz. dr hab. inż. Maciej Bugajski – Instytut Technologii Elektronowej Warszawa, mgr Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki, mgr inż. Andrzej Palacz – członek Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP, red. naczelny magazynu „Wydawca”, mgr inż. Marek Bielski – redaktor „Przeglądu Technicznego”, mgr Janusz Kowalski – FSNT-NOT, sekretarz Jury.

(info ap)


Dodaj komentarz