Konkursy Różne Różne Rynek wydawniczy

Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland podwójnie nagrodzony

Opublikowany w języku angielskim dwutomowy katalog inkunabułów Biblioteki Narodowej (Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland) otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie A’ Design Award & Competition oraz wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards.


Publikacja Biblioteki Narodowej w kwietniu 2021 roku została nagrodzona w prestiżowym międzynarodowym konkursie A’ Design Award & Competition. Katalog zdobył Silver Award in Print w kategorii Published Media Design. Autorką projektu graficznego jest Aleksandra Toborowicz.

W sobotę 26 czerwca odbyło się z kolei ogłoszenie nagród Polish Graphic Design Awards, gdzie katalog otrzymał wyróżnienie w kategorii Wydawnictwa.

Katalog został opracowany przez Michała Spandowskiego przy współudziale Sławomira Szyllera. Opisy opraw sporządziła Maria Brynda. Dzięki współpracy z Staatsbibliothek w Berlinie, z którą Biblioteka Narodowa podpisała w 2011 roku umowę, katalog recenzował dr Falk Eisermann, kierownik pracowni Gesamtkatalog der Wiegendrucke, najważniejszego zespołu zajmującego się globalną bibliografią druków piętnastowiecznych. W przygotowaniu wersji angielskiej uczestniczył także Paul Schweitzer-Martin, inkunabulista z uniwersytetu w Heidelbergu. Wydanie katalogu inkunabułów w języku angielskim dostosowuje go do międzynarodowego charakteru badań w tej dziedzinie oraz rozszerza krąg odbiorców.
(źródło BN)

Dodaj komentarz