Kadry Różne Rynek wydawniczy

Teresa Chylińska z Nagrodą Wielkiego Redaktora

2 sierpnia, podczas Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, laureatką siódmej edycji Nagrody Wielkiego Redaktora została Teresa Chylińska, długoletnia redaktorka i autorka Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.


Dyrektor-Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dr Daniel Cichy, w laudacji na cześć wyróżnionej mówił: Teresa Chylińska dla wielu jest […] ikoną edytora. Wzorem wielkiego redaktora właśnie. Zawsze wrażliwa na autora, z czułością podchodząca do tekstu – czy to pisanego alfabetem łacińskim, czy za pomocą nut na pięciolinii […]. Do bólu precyzyjna, odznaczająca się żelazną logiką, kiedy trzeba z uprzejmą stanowczością walcząca o dobro tekstu i autora […]. Kiedy indziej, dzięki głębokim kwerendom, uwiarygadniająca myśl zawartą w tekście. I co ważne, zawsze w pracy redakcyjnej znajdująca równowagę między powinnością edytorską a własnym temperamentem literackim.

Teresa Chylińska w tym roku obchodzi także jubileusz 90. urodzin. Nagroda ta stanowi ukoronowanie jej pracy zawodowej. Jak sama wspomina w swoim podziękowaniu: Jestem na pewno redaktorem szczęśliwym. A dlaczego? Ponieważ wykonywałam przez całe moje zawodowe życie ten osobliwy, jakże ciekawy zawód […].

Teresa Chylińska urodziła się 20 czerwca 1931 r. w Wojciechowicach. Do 1944 roku mieszkała w Warszawie, od 1944 w Krakowie, gdzie podjęła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1954 r. pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 1970 prowadziła wykłady z historii muzyki polskiej w Instytucie Muzykologii UJ oraz z historii edytorstwa muzycznego na Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 1968-1979 pełniła funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich oraz Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego. Od 1979 roku piastowała urząd prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Od 1985 do 1988 roku była członkiem Rady Naukowej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Od 1997 roku jest członkiem Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego i członkiem Jury Nagrody im. Karola Szymanowskiego. W swojej pracy naukowej szczególnie skupia się na badaniu życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Jest redaktorem naukowym edycji źródłowo-krytycznej dzieł kompozytora. Opracowała korespondencję Szymanowskiego, wydała monografię Karol Szymanowski i jego epoka, a także książkę Karol Szymanowski. Romans, którego nie było? Między Tymoszówką i Wierzbówką.

Nagroda Wielkiego Redaktora powołana została w 2018 roku, to pierwsza nagroda w Polsce dla niedocenianego, a tak ważnego i wyjątkowo trudnego zawodu, jakim jest redaktor wydawniczy. Najlepsi redaktorzy są bardzo szanowani, a czasem wielbieni przez pisarzy. Bycie Wielkim Redaktorem to nie tylko zawód, to także pasja i misja realizowana z wielką skromnością. Ustanowienie tej nagrody jest świadectwem docenienia zawodu redaktora wydawniczego. W 2019 roku laureatką tego wyróżnienia została Małgorzata Szczurek, a rok wcześniej – Marianna Sokołowska. Podczas VI edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego tę zaszczytną nagrodę otrzymał prof. Janusz Degler.

(info PWM Edition, fot. Bartek Barczyk / © PWM Edition)

Dodaj komentarz