Różne Rynek wydawniczy

Mieczysław Jałowiecki patronem szkoły

11 września 2021 roku odbędzie się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kamieniu imienia Mieczysława Jałowieckiego. Podczas tego wydarzenia nastąpi odsłonięcie obelisku Patrona szkoły.

W trakcie uroczystości pn. „NASZA NIEPODLEGŁOŚĆ” odbędzie się inscenizacja historyczna „Powstanie oraz szlak bojowy 203 Pułku Ułanów Ziemi Kaliskiej”, piknik militarny i piknik ekologiczny.

Więcej o wydarzeniu na stronie organizatora.


Mieczysław Pieriejasławski-Jałowiecki (ur. 2 grudnia 1876 w majątku Syłgudyszki na Auksztocie, zm. 1962 lub 1963 pod Londynem) – polski ziemianin, agronom, dyplomata, delegat Rządu Polskiego w Gdańsku (1919-1920). Dzięki staraniom Mieczysława Jałowieckiego została wykupiona działka na terenie Westerplatte. Na tym terenie została ulokowana Wojskowa Składnica Tranzytowa (Westerplatte). Był poliglotą, znał w mowie i piśmie, oprócz ojczystego, języki rosyjski, angielski, francuski, niemiecki, litewski i słabiej szwedzki.

Autor wspomnień o swojej pracy w dyplomacji II RP, o dziejach ziemiaństwa polskiego, licznych prac na temat gospodarki rolnej. Jego Na skraju Imperium i inne wspomnienia wielokrotnie było wznawiane przez SW  „Czytelnik”.  

(info Czytelnik, zdjęcie Mieczysława Jałowiecki z http://andrzej-z-gdanska.szkolanawigatorow.pl)

Dodaj komentarz