Organizacje branżowe Różne Rynek wydawniczy

Debata o ochronie rynku książki – PIK zaprasza

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie branżowe w dniu 28 września w godzinach 14-16. Celem spotkania jest wypracowanie decyzji o dalszym procedowaniu projektu naprawy rynku książki w kontekście wyników konsultacji projektu Ustawy o ochronie rynku książki (Uoork). Zaproszenie kierujemy do wydawców, księgarzy, dystrybutorów książek oraz organizacji środowiskowych. Aby informacja o spotkaniu dotarła do wszystkich podmiotów branży będziemy ją kilkukrotnie wysyłać pocztą elektroniczną, publikować na wszystkich kanałach informacyjnych Izby oraz w mediach branżowych.

Mamy pełną świadomość zawiłości problematyki związanej z niedoskonałym funkcjonowaniem rynku książki i potrzebą jego uporządkowania. W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość rynku książki kontynuujemy poszukiwania dobrych rozwiązań. Przyjęcie projektu Uoork po zmianach wynikających z konsultacji stworzyłoby naszym zdaniem potrzebny, potężny impuls rozwoju tego rynku.
W ramach konsultacji branżowej, którą prowadziliśmy od 19 kwietnia do 18 maja br. otrzymaliśmy od przedstawicieli branży 41 pisemnych stanowisk. Większość postulatów zostało uwzględnionych. Zmodyfikowany tekst projektu Uoork prześlemy Państwu do 31 sierpnia.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wnikliwe uwagi.

Planowany przebieg spotkania:
1. Mapa istniejących problemów rynku książki. Prezentacja PIK.
2. Szczegółowe przedstawienie wyników konsultacji środowiskowej i przedstawienie nowej wersji projektu Uoork. Aspekty ekonomiczno-społeczne oraz prawne.
3. Dyskusja nad nowym projektem Uoork oraz dalszymi działaniami.
4. Podsumowanie, zakończenie obrad.

Spotkanie poprowadzi prezes Polskiej Izby Książki Sonia Draga.


Miejsce spotkania:
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Polna 7 a, 00-625 Warszawa, Duża Sala Konferencyjna.


Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym względnie wyłącznie on-line. Ze względu na obostrzenia liczba uczestników w stacjonarnych obradach ograniczona jest do 70, w tym osób niezaszczepionych może być tylko 20. Kolejność zgłoszeń zadecyduje o uczestnictwie stacjonarnym. Przy zgłoszeniu należy dostarczyć pisemne oświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19 ( w załączeniu formularz oświadczenia).
Udział w trybie online jest nieograniczony.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres biuro@pik.org.pl- przy udziale stacjonarnym wraz z oświadczeniem o szczepieniu do 17 września w celu otrzymania zaproszenia , względnie kodu dostępu – przy udziale on-line.

W imieniu Rady Polskiej Izby Książki
Sonia Draga
Prezes PIK


One thought on “Debata o ochronie rynku książki – PIK zaprasza

Dodaj komentarz