Rynek wydawniczy

GUS: rynek wydawniczy w 2020 roku

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego ukazał się raport Kultura w 2020 roku, a w nim m.in. informacje na temat rynku wydawniczego.


Działalność wydawnicza

Na rynku wydawniczym książek i broszur w 2020 r. odnotowano spadek liczby wydawanych tytułów. Liczba tytułów wydawnictw nieperiodycznych osiągnęła 30 391 tytułów i w stosunku do 2019 r. zmniejszyła się o 15,9% (36 138 w 2019 r.). Zmniejszyła się również, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba tytułów wydań pierwszych – 27 694 tj. o 16,5%, (33 164 w 2019 r.) które stanowiły 91,1% wszystkich wydanych pozycji.

Rozpatrując strukturę wydawniczą według tematyki wydanych książek i broszur w ujęciu tytułowym, można wyróżnić trzy dominujące grupy wydawnictw: popularne (33,4%) oraz literaturę piękną (29,8%) i naukowe (24,6%), których łączny udział w ogólnej liczbie wydanych tytułów w 2020 r. stanowił 87,8% (w 2019 r. – 87,2%). Pozostałą część stanowiły podręczniki dla szkół wyższych, podręczniki szkolne oraz wydawnictwa zawodowe.

W porównaniu z 2019 r. odnotowano spadek liczby tytułów we wszystkich grupach tematycznych wydawnictw nieperiodycznych. Liczba wydanych tytułów: podręczników szkolnych spadła – o 29,6% do 889, wydawnictw naukowych – o 24,1% do 7 474, wydawnictw zawodowych – o 16,9% do 1 953, wydawnictw popularnych – o 14,1% do 10 161, podręczników dla szkół wyższych – o 13,3% do 871, literatury pięknej – o 8,1% do 9 043 (również spadek w kategorii literatury dla dorosłych – o 10,5% do 6 041 oraz literatury dla dzieci – o 3,1% do 3 002).

Biorąc pod uwagę klasyfikację tematyczną UNESCO najwięcej wydanych tytułów książek i broszur zaliczono do działu „Teksty literackie” – 9 043 tytuły, tj. 29,8% wszystkich wydanych w 2020 r. tytułów, „Religia. Teologia” – 2 410, tj. 7,9%, „Historia. Biografie” – 1 926, tj. 6,3%, „Prawo. Administracja publiczna. Pomoc i opieka socjalna. Ubezpieczenia” – 1 824, tj. 6,0% oraz „Polityka. Ekonomia” – 1 680, tj. 5,5% wszystkich tytułów wydawnictw nieperiodycznych.

Pod względem liczby tytułów książek i broszur wydanych przez wydawców według ich siedziby – w 2020 r. najbardziej aktywni w Polsce byli wydawcy z województw: mazowieckiego – 11 676 tytułów (38,4% ogółu), małopolskiego – 4 716 tytułów (15,5%), wielkopolskiego – 2 260 tytułów (7,8%) oraz śląskiego – 2 066 tytułów (6,8%); łącznie w tych 4 województwach wydano 68,2% ogółu tytułów wydawnictw nieperiodycznych (w 2019 r. – 68,7%). Liczba tytułów wydanych książek i broszur przez oficyny wydawnicze tylko w trzech miastach – w Warszawie, Krakowie i Poznaniu – przekroczyła połowę wszystkich wydanych publikacji nieperiodycznych w Polsce i stanowiła 53,6% ogółu wydanych tytułów (53,2% ogółu w 2019 r.). W 2020 r. wydawano 47 tytułów gazet (48 tytułów w roku poprzednim), w tym 35 tytułów ukazywało się od 6 do 4 razy w tygodniu.

W 2020 r. zmniejszyła się liczba wydawanych w Polsce tytułów czasopism według działów klasyfikacji UNESCO – o 125 w stosunku do roku poprzedniego (z 6 740 w 2019 r. do 6 615 w 2020 r., tj. o 1,9%). Dominującą grupą tytułów wydawanych czasopism według działów ww. klasyfikacji były tytuły z działu „Socjologia. Statystyka” – 1 866 tytułów (28,2% wszystkich tytułów czasopism), „Religia. Teologia” – 494 tytuły (7,5%), „Nauki medyczne. Zdrowie publiczne” – 475 tytułów (7,2%), „Inżynieria. Technika. Przemysł. Handel i rzemiosło” – 460 tytułów (7,0%) oraz „Polityka. Ekonomia” – 419 tytułów (6,3%).

Najwięcej tytułów periodyków w 2020 r. wydawano w województwie: mazowieckim – 2 226 tytułów (tj. 33,4% wszystkich tytułów wydanych), w tym 1 888 w Warszawie oraz w województwach: wielkopolskim – 673 tytuły (10,1%), małopolskim – 603 tytuły (9,1% ogółu), śląskim – 538 tytułów (8,1%) oraz dolnośląskim – 485 tytułów (7,3%).


Pełna wersja raportu do pobrania na stronie GUS

(źródło : GUS)

Dodaj komentarz