Edytorstwo Różne Rynek wydawniczy

Rysunki Franza Kafki po raz pierwszy w jednym wydaniu

Pełna kolekcja rysunków Franza Kafki ukazało się w Niemczech nakładem wydawnictwa C.H. Beck.


Monografia Franz Kafka. Die Zeichnungen (Franz Kafka. Rysunki) po raz pierwszy zawiera wszystkie szkice pisarza, także te niedawno upublicznione. Prawie wszystkie zreprodukowano w oryginalnych rozmiarach. Album przygotowali niemieccy badacze Andreas Kilcher i Pavel Schmidt, posłowie napisała amerykańska filozof Judith Butler. Angielska wersja publikacji ukaże się w USA i Wielkiej Brytanii wiosną przyszłego roku.

Rysunki Kafki wskazują na jego poziom artystyczny. Według Andreasa Kilchera pisarz wyraźnie fascynował się abstrakcją – jego szkice dalekie są od klasycznego stylu i pozbawione są realnych proporcji i perspektywy.

Rysunki Kafki w całości udostępniono publiczności nie tak dawno – pod koniec maja 2021 roku część z nich, wcześniej niepublikowanych, trafiła do cyfrowego archiwum pisarza na portalu Biblioteki Narodowej Izraela. W 2016 roku izraelski Sąd Najwyższy orzekł o przeniesieniu archiwum Maxa Broda, przyjaciela i zarządcy spadku Kafki, który zachował znaczną część jego dziedzictwa literackiego i epistolarnego, do Biblioteki Narodowej Izraela. Trzy lata później notes ze 150 rysunkami oraz inne materiału trafiły w końcu do tej bibioteki.

Brod wbrew woli pisarza nie zniszczył swojego archiwum po jego śmierci w 1924 roku, ale zaczął publikować jego opowiadania, pamiętniki, niedokończone powieści oraz rysunki. Wybrane przez Broda prace były najmroczniejsze w całej kolekcji i często służyły do zilustrowania prac Kafki, oddając ich poczucie egzystencjalnej rozpaczy.

Losy archiwum Kafki były skomplikowane. Pisarz zniszczył niektóre ze swoich dokumentów, rękopisy jego dzieł rozeszły się wśród znajomych. Brod zbierał wszystkie papiery związane z Kafką, mając nadzieję, że kiedyś je opublikuje. W 1939 wyemigrował do Palestyny, zabierając ze sobą większość zgromadzonego archiwum. Po wojnie papiery Broda trafiły do ​​Szwajcarii, ale w 1962 roku, na prośbę spadkobierców – siostrzeńców Kafki mieszkających w Wielkiej Brytanii, musiał zwrócić im część archiwum. Brod zamierzał przekazać rękopisy i listy Kafki jakiejś izraelskiej instytucji, zmarł jednak w 1968 roku. Zdążył przekazać je swojej sekretarce Esther Hoffe. Wkrótce na rynku zaczęły pojawiać się poszczególne dokumenty z archiwum Broda. W 2016 roku izraelski Sąd Najwyższy postanowił położyć temu kres. Obecnie archiwum Kafki podzielone jest głównie na trzy duże repozytoria – Bibliotekę Bodlejańską w Oksfordzie, Niemieckie Archiwum Literackie w Marbach i Izraelską Bibliotekę Narodową w Jerozolimie.

(źródło “The Guardian”)

Dodaj komentarz