Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka, edycja 2021, wręczona

Tradycyjnie otwarciu Targów Książki Historycznej towarzyszy rozstrzygnięcie Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. W tym roku to już  26. jej edycja. Organizatorem jest “Magazyn Literacki KSIĄŻKI”.

A oto laureaci:

Ex aequo dla następujących autorów i wydawców:

  • Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Cmentarz Champeaux w Montmorency. Groby Polskie. Cimetière Les Champeaux à Montmorency. Les Tombes Polonais (Towarzystwo Miłośników Historii. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2021)
  • Andrzej Krawczyk, Czyja jest Bośnia? Krótka historia kraju trzech narodów, (Znak Horyzont, Kraków 2021)

II. Wyróżnienia otrzymują następujący autorzy i wydawcy:

  • Danuta Gibas-Krzak, Geopolityka Bałkanów (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021)
  • Piotr Kuligowski, Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888) (Universitas, Kraków 2020)
  • Tomasz Jacek Lis, Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918. Studium prozopograficzne. Studia Galicyjskie. Tom 6. (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka i Fundacja Sądecka, Kraków 2020)
  • Witold Matwiejczyk, Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie, Lublin 2020, TN KUL)
  • Zofia Wojtkowska, Saga rodu Czartoryskich, Iskry, Warszawa 2020

III. Wyróżnienie specjalne otrzymuje wydawca oraz tłumacz publikacji:

  • Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów, autor Larry Wolff, przekład Tomasz Bieroń (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020)

W ubiegłym roku laureatem 25. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka został prof. Maciej Czerwiński, autor pracy Chorwacja. Dzieje, kultura, idee (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020), dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. Jury przyznało też Nagrodę Specjalną prof. dr hab. Irenie Stawowy-Kawce z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ, za całokształt opublikowanego dorobku naukowego, wkład włożony w rozwój Bałkanistyki oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Jury przyznało też dziewięć wyróżnień za prace naukowe oraz dla jednego czasopisma.

(info Targi Książki Historycznej)

One thought on “Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka, edycja 2021, wręczona

Dodaj komentarz