Poligrafia poligrafia - różne

Heidelberg neutralny klimatycznie do 2030 roku

  • Globalny trend w kierunku zrównoważonego rozwoju otwiera przed Heidelbergiem nowe możliwości
  • Określanie, wdrażanie i monitorowanie realizacji celów poprzez zespół ds. Zarządzania Czynnikami Środowiskowymi, Społecznymi oraz Ładu Korporacyjnego (ESG)
  • Zwiększanie efektywności energetycznej, zielona energia we wszystkich lokalizacjach, kompensowanie certyfikatami CO2
  • Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii firmy od dziesięcioleci

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) dwukrotnie zwiększa swoje działania w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem. W kontekście globalnych wyzwań spowodowanych zmianami klimatu oraz w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, Heidelberg zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, firma ustanowiła zespół ds. Zarządzania Czynnikami Środowiskowymi, Społecznymi oraz Ładu Korporacyjnego (ESG – Envinronmental, Social, Governance), który odpowiada za opracowanie strategii oraz zdefiniowanie, wdrożenie i monitorowanie działań z nią związanych. Kieruje nim dr Eva Boll, która podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Heidelberg doskonale zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za zagrożenia stwarzane przez globalne zmiany klimatyczne i będzie działał na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia zgodnie z porozumieniem paryskim, mówi Prezes Zarządu, Rainer Hundsdörfer. Od wielu lat aktywnie pracujemy nad stopniowym minimalizowaniem szkodliwych emisji oraz zmniejszaniem wpływu naszych zakładów na zdrowie i środowisko. Teraz podjęliśmy dalsze zobowiązanie, aby zapewnić, że nasze zakłady produkcyjne i dystrybucyjne na całym świecie będą działać w sposób neutralny dla klimatu do 2030 r., czyli wcześniej niż wymagają tego przepisy.

Aby osiągnąć ten cel, Heidelberg zdefiniował już kilka środków zaradczych i zaczął je wdrażać. Początkowo nacisk położono na zwiększenie efektywności energetycznej we wszystkich zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz zaopatrywanie tych zakładów w zieloną energię. Już samo to doprowadzi do wyraźnej redukcji emisji CO2. Firma wykorzysta następnie certyfikaty emisji, aby zrekompensować pozostałe, nieuniknione emisje. Następnie Heidelberg dążyć będzie do osiągnięcia całkowitej neutralności klimatycznej w swoich zakładach bez konieczności stosowania certyfikatów emisji najpóźniej do 2040 roku.

Holistyczna strategia zrównoważonego rozwoju ESG to coś więcej niż neutralność klimatyczna
Jednak strategia zrównoważonego rozwoju ESG w Heidelbergu wykracza daleko poza kwestię neutralności klimatycznej. Firma postrzega zrównoważony rozwój jako długoterminową równowagę między środowiskiem, biznesem i odpowiedzialnością społeczną i koncentruje się na obszarach strategii klimatycznej, produktów przyjaznych dla środowiska, zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, zgodności z normami i dobrego zarządzania.

Heidelberg zobowiązał się do zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi ukierunkowanego na takie kwestie, jak nowa praca, zarządzanie demografią, integracja i różnorodność, zarządzanie zdrowiem i budowanie marki pracodawcy, wyjaśnia Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy oraz dyrektor ds. zasobów ludzkich w Heidelbergu. W końcu coraz większa liczba graczy na rynkach finansowych kładzie większy nacisk na zarządzanie zrównoważonym rozwojem jako kluczowe kryterium przyszłych decyzji inwestycyjnych.

Kwestie praw człowieka i względy środowiskowe mają być również zakotwiczone w całym łańcuchu wartości, który obejmuje wszystkich dostawców Grupy Heidelberg.

Heidelberg przyjmuje całościowe spojrzenie na zarządzanie zrównoważonym rozwojem i różnymi czynnikami we wszystkich obszarach takich jak ochrona klimatu i środowiska w odniesieniu do produkcji i użytkowania swoich produktów, a także kryteria społeczne, mówi dr Eva Boll, odpowiedzialna za tematykę ESG w Heidelbergu. W nadchodzących tygodniach i miesiącach będziemy kontynuować krok po kroku prace nad katalogiem kryteriów i planowanych działań. Do końca bieżącego roku finansowego stworzymy mapę drogową z celami pośrednimi na nadchodzące lata. Środowisko, efektywność kosztowa i odpowiedzialność społeczna idą w parze.

Globalny trend w kierunku zrównoważonego rozwoju otwiera nowe możliwości dla Heidelberga
Podsumowując, globalny trend w kierunku ochrony klimatu i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju otwiera również nowe możliwości rozwoju dla Heidelberga. Dotyczy to na przykład działalności firmy w obszarze elektromobilności. Heidelberg jest już liderem na rynku w Niemczech stacji do ładowania pojazdów elektrycznych Wallbox i planuje stopniowo poszerzać swoje portfolio w obszarze infrastruktury ładowania i inteligentnego domu. Kluczowym elementem tej strategii jest również wdrożenie tych rozwiązań na arenie międzynarodowej. Ponadto Heidelberg posiada rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie automatyzacji
i rozwiązań do produkcji bezemisyjnej, które można również dobrze wykorzystać poza przemysłem poligraficznym.

Holistyczne podejście przyjęte przez Heidelberga w działaniach w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem nie jest tylko wyrazem naszego poczucia odpowiedzialności. Dzięki rozwiązaniom w zakresie zmniejszenia wykorzystania węgla, które są integralną częścią tego podejścia, otwiera ono również nowe możliwości rozwoju dla firmy w wielu sektorach, nawet poza naszą podstawową działalnością, podkreśla Hundsdörfer.

Zrównoważony rozwój jest od dziesięcioleci integralną częścią strategii firmy Heidelberg
Zrównoważony rozwoj jest kluczowym aspektem strategii korporacyjnej w Heidelbergu od wczesnych lat 90-tych.
Firma posiada akredytowany system zarządzania środowiskowego od 1996 r., a od 2001 r. posiada certyfikat ISO 14001. Kolejnym kamieniem milowym była optymalizacja wydajności wyjątkowo energochłonnej odlewni w zakładzie w Amstetten. W porównaniu do roku 2012 Heidelberg wyraźnie poprawił efektywność energetyczną odlewni o ponad 20 procent.

Poprawiono lub wyremontowano systemy ogrzewania, wentylacji i oświetlenia, wymieniono silniki a proces hutniczy został zoptymalizowany. Dalsze projekty dotyczące efektywności energetycznej są również stale wdrażane w innych lokalizacjach. Wiele zakładów zostało zmodernizowanych zgodnie ze standardami określonymi przez KfW (niemiecki bank promocyjny), a przejście na technologię oświetlenia LED na trwałe poprawiło efektywność energetyczną. W zakładzie Wiesloch-Walldorf od wielu latrealizowany jest program dotyczący zwiekszenia efekywności energetycznej. Działania takie jak budowa dwóch elektrociepłowni
i zmniejszanie powierzchni produkcyjnej, mają również korzystny wpływ na bilans energetyczny terenu.

Jeśli chodzi o swoje portfolio, Heidelberg opracowuje przyjazne dla środowiska i niezawodne produkty na wszystkich etapach cyklu życia, tj. w odniesieniu do produkcji, eksploatacji, utylizacji i recyklingu. W porównaniu z rokiem 1990 Heidelberg obniżył energię potrzebną na zadrukowanie arkusza o 40 procent. Jeśli chodzi o makulaturę, inne rodzaje odpadów, zużycie energii i emisje, firma systematycznie ukierunkowuje swoje produkty na zrównoważony rozwój, tak aby klienci mogli wytwarzać swoje produkty drukowane pod hasłem „Myśl ekonomicznie, drukuj ekologicznie”.

W 2012 roku Heidelberg stał się pierwszym producentem maszyn drukujących, który obliczył emisje CO2 związane z produkcją swoich maszyn (od projektu po dostawę) i może produkować je w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, jeśli sobie tego życzą klienci. Odpowiedni program certyfikacji równoważenia emisji dwutlenku węgla wspiera projekt ponownego zalesiania „Sodo”, prowadzony przez organizację pozarządową „World Vision” w Etiopii. Ten projekt sam został akredytowany jako „Złoty Standard”.

Ponadto Heidelberg dołączył również do kilku inicjatyw zrównoważonego rozwoju, w tym inicjatywy zrównoważonego rozwoju Blue Competence VDMA, a ostatnio inicjatywy CEOs bekennen Farbe, która promuje wykorzystanie papieru z recyklingu, forum 4evergreen, które zostało zaprojektowane specjalnie dla sektora opakowań. oraz inicjatywa Healthy Printing.

(info Heidelberg Polska)

Zdjęcie: Koncepcja energetyczna istnieje już od kilku lat w zakładzie Wiesloch-Walldorf. To zdjęcie przedstawia elektrownię słoneczną na dachu Centrum Innowacji otwartego w 2018 roku.

Dodaj komentarz