Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

PIK w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Nie milkną protesty dot. przyjętej przez SEJM RP nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. A oto stanowisko Rady Polskiej Izby Książki w tej sprawie.


Stanowisko Rady Polskiej Izby Książki w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji tzw. LEX TVN

Rada Polskiej Izby Książki pragnie wyrazić protest w związku z nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji głosowanej niespodziewanie w Sejmie w dniu 17. grudnia 2021 roku. Przyjęty został kontrowersyjny projekt tzw. ustawy LEX TVN w trybie niezgodnym z regulaminem polskiego Sejmu oraz dobrymi obyczajami stanowienia przepisów prawa.Niepokoi czytelna intencja przyjętej ustawy, która uderza w jedną, największą komercyjną stację telewizyjną, krytycznie opiniującą działalność władz Rzeczypospolitej. Ustawa ta narusza tym samym wolność mediów i prawa obywateli do zróżnicowanych opinii i różnorodnych źródeł informacji.

Rynek wydawniczy w swej istocie oparty jest na wzajemnej współpracy wszystkich współtworzących go podmiotów. Współpraca międzynarodowa bazować zaś musi na zaufaniu, uczciwości i stabilności fundamentów prawnych określających jej zasady.  Dlatego też muszą budzić sprzeciw przyjęte rozwiązania legislacyjne naruszające poczucie pewności i bezpieczeństwa zagranicznych współpracowników czy partnerów. 

Przynależność do świata krajów demokratycznych zobowiązuje. Apelujemy o zaniechanie działań wykluczających  Polskę z tego świata.Rada Polskiej Izby Książki
Warszawa, 21. grudnia 2021

Dodaj komentarz