materiały poligraficzne

Stora Enso inwestuje w zwiększenie produkcji kartonów w papierni Skoghall oraz uruchamia studium wykonalności nt. zmodyfikowania drugiej linii produkcyjnej w Oulu

Stora Enso przeznaczy 97 mln euro na rozbudowę mocy produkcyjnych zakładów w Skoghall (Szwecja) w obszarze wytwarzanych tam kartonów. Jednocześnie firma zaanonsowała rozpoczęcie studium wykonalności związanego z ewentualną modyfikacją drugiej (obecnie nieużywanej) linii produkcyjnej w fabryce w Oulu (Finlandia) i dostosowaniu jej do wytwarzania tektury opakowaniowej.


Uzasadniając podjęte decyzje Stora Enso podkreśla, że wciąż rośnie globalny popyt na opakowania produkowane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla kierownictwo skandynawskiego koncernu, jest on światowym liderem w dziedzinie konsumenckich opakowań jednostkowych ze znaczącymi udziałami rynkowymi w kontekście różnych, atrakcyjnych zastosowań końcowych. Inwestycja w fabryce Skoghall ma jeszcze bardziej zwiększyć zyskowność działań Stora Enso w takich segmentach jak kartony na opakowania do napojów czy niebielona tektura typu kraft. Zakończenie projektu przewidziano na 2. kwartał 2023 roku. Kierownictwo koncernu zakłada, że po zrealizowaniu tej inwestycji i uzyskaniu stosownych pozwoleń środowiskowych roczna produkcja kartonów opakowaniowych w zakładach Skoghall wzrośnie o ok. 100 tys. ton. Tym samym przekroczy ona poziom 900 tys. ton.

Decyzja o zrealizowaniu inwestycji została podjęta w ślad za wcześniejszym studium wykonalności, zaanonsowanym przez firmę w listopadzie ub.r. Na podstawie przeprowadzonych badań kierownictwo Stora Enso zrezygnowało jednocześnie z planowanej wcześniej rozbudowy działającej w Skoghall celulozowni. Pierwotne studium wykonalności uwzględniało nakłady kapitałowe rzędu 800-850 mln euro, związane z rozbudową zarówno w obszarze produkcji celulozy jak i kartonów. W efekcie zwiększenia mocy wytwórczych w zakresie tych ostatnich istniejąca linia produkcyjna zostanie znacząco odciążona, a sam proces będzie przebiegał dwuetapowo, z uwzględnieniem niezbędnych, zaplanowanych działań konserwacyjnych.

Kierownictwo Stora Enso podkreśla, że wzrost w obszarze proekologicznych opakowań, zgodnych z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju, to jeden ze strategicznych, długoterminowych celów koncernu. W ślad za zakończoną sukcesem konwersją zakładów w Oulu, które wytwarzają obecnie papiery typu liner i fluting sack craft, służące do produkcji tektury falistej i worków, firma zainicjowała studium wykonalności dotyczące analogicznej modyfikacji drugiej z maszyn, tym razem z myślą o produkcji tektury do opakowań jednostkowych. Pierwsza maszyna rozpoczęła pracę na początku tego roku, a więc jeszcze przed wcześniej zakładanym terminem. Modyfikacja drugiej z nich pozwoliłaby na dalszą poprawę elastyczności i konkurencyjności fabryki w Oulu, m.in. dzięki zintegrowaniu dostępu do celulozy, dalszej redukcji kosztów stałych i zmiennych oraz możliwości korzystania z przylegającego do zakładów portu morskiego. Wspomniane studium wykonalności ma zostać sfinalizowane na początku 2022 roku.

Hannu Kasurinen, Executive Vice President odpowiedzialny za obszar biznesowy Stora Enso Packaging Materials, mówi: Skoghall to jeden z naszych kluczowych, zintegrowanych zakładów produkcyjnych, dedykowanych proekologicznym materiałom opakowaniowym. Planowana inwestycja wzmocni potencjał Stora Enso w obszarze wysokojakościowych, a przy tym konkurencyjnych cenowo gatunków kartonu, skierowanych na rosnące, ważne dla nas rynki opakowań na żywność i napoje. Rozruch pierwszej, zmodyfikowanej linii produkcyjnej w Oulu zakończył się sukcesem i obecnie pracuje ona pełną parą, spełniając nasze założenia odnośnie jakości i zyskowności. Oba projekty wskazują, że Stora Enso jest w stanie bardzo szybko odpowiadać na zmieniające się rynkowe potrzeby względem proekologicznych rozwiązań opakowaniowych.

Fabryka w Skoghall (zlokalizowana w zachodniej części Szwecji) to nowoczesny zakład produkcyjny specjalizujący się w wysokiej klasy kartonach na opakowania konsumenckie, skierowane głównie na rynek spożywczy (napojów i suchej żywności). jej roczne moce produkcyjne wynoszą ponad 800 tys. ton kartonu.

Zakłady w Oulu (w północnej Finlandii) specjalizują się w produkcji wysokiej klasy papierów do produkcji tektury falistej i toreb. Na początku tego roku jedna z maszyn, przez wiele lat służących produkcji papieru, została zmodyfikowana z myślą o wytwarzaniu materiałów opakowaniowych. W celu produkcji niebielonej, brązowej celulozy zmodyfikowana została także celulozownia i maszyna do suszenia. Druga z maszyn papierniczych nie jest obecnie eksploatowana.

Po zakończeniu fazy rozruchu, roczny potencjał produkcyjny zakładów w Oulu szacowany jest na 450 tys. ton papierów typu kraft i 550 tys. ton celulozy.

(info: Poligraficzna Agencja Informacyjna)

Dodaj komentarz