Rynek wydawniczy

“Pokolenie ‘Solidarności'” – nowa seria wydawnicza

Instytut Literatury w kooperacji z Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego oraz Księgarnią Akademicką przedstawia nową serię wydawniczą – “Pokolenie ‘Solidarności'”.


O idei powołania serii czytamy na stronie IL: Polska historia ostatnich stu lat została naznaczona ogromnym wysiłkiem pokoleń – najpierw tego, które wywalczyło dla kraju niepodległość, składając ogromną daninę krwi. Generacja urodzona w Drugiej Rzeczpospolitej zaznała szczęścia wolności i wielkiej goryczy klęski, tym dotkliwszej, że ofiara z milionów hitlerowskich i sowieckich ofiar nie zaowocowała upragnioną wolnością.

Na tym tle pokolenie „Solidarności” wydaje się szczególnie uprzywilejowane, skoro tym razem wysiłek odzyskania suwerenności nie pociągnął za sobą aż tak wielu istnień, a cierpienia były relatywnie mniejsze. Ofiar śmiertelnych było niewiele w porównaniu z okresem stalinizmu. Tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy lub relegowanych z uczelni, milion osób zmuszonych do emigracji albo pozbawionych środków do życia – to ofiary poddane wybiórczej represji komunistycznej przemocy lat 80. Pozostała ogromna część społeczeństwa – zepchniętego do poziomu ubóstwa, pozbawionego praw pracowniczych, gospodarczych i elementarnej wolności, a także możliwości rozwoju czy dostępu do niekomunistycznej kultury – to rzesza pokrzywdzonych przez system, w który było wpisane zbiorowe pozbawianie obywateli podstawowych praw człowieka.

Przemoc militarno-policyjna, powszechna bieda i upośledzenie cywilizacyjne, a także zwyczajne upodlenie bezczelnym kłamstwem w życiu publicznym – spotkały się z szerokim oporem społecznym. (…) wśród członków „Solidarności” dominowali ludzie urodzeni w pierwszym dziesięcioleciu tzw. Polski Ludowej, choć liderów i szeregowych działaczy nie brakowało również wśród starszych Polaków. Dlatego, przywołując doświadczenia, przeżycia i osobliwości tamtych czasów, sięgamy do pamięci i opowieści wszystkich uczestników ówczesnej walki o wolność…

W ramach serii ukazały się jak na razie dwie publikacje (w 2021 r.) – Ewy i Michała Bukojemskich Bez kontroli uboli oraz Ewy Kubasiewicz Bez prawa powrotu.

W tym roku ukażą się Jacka Adamczyka Czas przeszły dokonany. Dzienniki, wspomnienia, szkice 1976-1989, Piotra S. Załuskiego Gorączka sierpniowa i internowanie oraz Internowani. Dzienniki, wspomnienia, dokumenty. Nowy Wiśnicz – Załęże k. Rzeszowa.

(źródło IL)

Dodaj komentarz