Najlepsze książki/plebiscyty

XVI edycja konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego “Książka roku 2021”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłasza XVI edycję konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.

Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe, wspomnienia, przewodniki, wydawnictwa informacyjne i albumy wydane w 2021 r.
Termin zgłaszania prac upływa 23 maja 2022 r.

Publikacje należy złożyć w Dziale Naukowo-Wydawniczym, Sekretariacie Biblioteki
lub nadsyłać na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
z dopiskiem na kopercie „Książka Roku 2021”

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin;
2. Lubelszczyzna;
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w kategoriach: książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie „Wawrzynów Pawła Konrada” nastąpi 10 czerwca 2022 r.

Wszystkie publikacje będą eksponowane na stronie internetowej Biblioteki oraz na wystawie pokonkursowej

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Naukowo-Wydawniczego
w godzinach 800-1530 (tel. 81 52 87 428).

Regulamin Konkursu na stronie organizatora


W ubiegłym roku (Konkurs „Książka Roku 2020”) nagrody otrzymali:

Kategoria – Książka o Lublinie

  • Wydawnictwo KUL za książkę Antoniego Dębińskiego i Magdaleny Pyter Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Kategoria – Lublin. Wydawnictwo albumowe

  • Wydawnictwo Boni Libri Leszek Dulik za album Anety Sarny-Blachani i Leszka Dulika Lublin. Portret miasta

Kategoria – Lubelszczyzna. Wydawnictwo monograficzne

  • Wydawnictwo Norbertinum za książkę Anny Łosowskiej Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907-1994)

W kategorii Lubelszczyzna: wydawnictwo albumowe

  • Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie za album Justyny Dudek, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego, Agnieszki Skury Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939


Kategoria – Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego

  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach za książkę Małgorzaty Daniłko Lotnisko Borowina-Gołąb. Okruchy pamięci

Wyróżnienie za szczególne walory edytorskie i formę przekazu otrzymali:

  • Zbigniew Jóźwik za album Krzyże
  • Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu za publikację Bogdana Nowaka Wiosna w reżimie sanitarnym


W 2020 roku Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłosił dodatkową kategorię na najlepszą monografię Ochotniczej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie, wydaną w latach 2017–2021, w związku z obchodzonym w 2021 r. 100-leciem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagrodę specjalną Dyrektora w tej kategorii otrzymują:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie za książkę Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie. 90 lat historii, Garbów 2018
  • Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c. za książkę Strażacy ziemi łukowskiej pod red. Stanisława Bukowca, Bochnia 2018
  • Piotr Szczurek za szczególny wkład w dokumentowanie i upowszechnianie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na Lubelszczyźnie

(źródło WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)

Dodaj komentarz