Ludzie Polskiej Książki (LPK)

LPK: Andrzej Tomaszewski

Typograf, redaktor, poligraf


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

Andrzej Tomaszewski; ur. 11 VI 1948 we Wrocławiu; syn Romana Tomaszewskiego (1921–95), wydawcy, typografa, działacza ATYPI.

Wykształcenie: Technikum Poligraficzne w Warszawie 1967, studia bibliotekoznawstwa na uniwersytetach w Warszawie i we Wrocławiu 1970-74; 1974 kursy fotoskładu niemieckiej firmy Berthold Fototype.

Praca, kariera zawodowa: 1967–70 zecer w Warszawskiej Drukarni Akcydensowej, 1973–77 technolog w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego, 1977–79 kierownik redakcji technicznej Państwowego Instytutu Wydawniczego i specjalista ds. światłodruku w Zakładach Offsetowych RSW; 1980–82 kierownik redakcji technicznej i graficznej Młodzieżowej Agencji Wydawniczej (MAW), tamże przewodniczący Komitetu Zakładowego „Solidarność”, usunięty z pracy w stanie wojennym; 1982–90 zecer w Drukarni Andrzeja Zielińskiego, 1991–92 wydawca i redaktor kwartalnika „Pro Typo”, poświęconego typografii i liternictwu drukarskiemu, 1992–95 grafik-typograf w Apple Computer IMC Poland, 1995-2000 grafik-typograf w Publishing Institute, 2001–09 wolny zawód – typograf, redaktor; 2009–14 grafik w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego; od 2014 emeryt. Autor ponad 270 opracowań typograficznych i graficznych książek i czasopism dla kilkudziesięciu wydawców, m.in.: Biblioteki Narodowej, Wydawnictwa Krupski i S-ka, Oficyny TUM, Wydawnictwa Ogme.pl, Wydawnictw Naukowo-Techniczych, PIW, Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Edition PSI w Paryżu; wystawy indywidualne projektowania książek: Projekty, Bachotek k. Brodnicy (V 2008), Bibliothemata, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy (X–XII 2008) i Klub Winda – Gdański Archipelag Kultury (III 2009), Typografia książkowa, Kraków, Galeria Klezmer Hois (XI 2008 – II 2009) i ASP w Katowicach (II 2009), Bibliothemata 2, ASP we Wrocławiu (X 2018), Bibliothemata 3, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (V–VI 2019); 1991–99 polonizacja ok. 900 fontów Type1 dla komupterów Apple Macintosh, głównie z kolekcji Linotype Library i Adobe Systems; prace graficzne dla kilkudziesięciu firm i instytucji, m.in.: Collegium Europaeum Gnesnense, Uniwersytetu Warszawskiego, ASP w Warszawie, Heidelberg Polska, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek; 1994–2019 wykłady i warsztaty na konferencjach TEX-owych, 1997–2020 wykłady na uczelniach i konferencjach; stały współpracownik i członek kolegiów redakcyjnych – miesięczników: „Macworld” (1995–98), „Poligrafika” (1996–2006) – kwartalników: „Gutenberg” (1998–2000), „Wiadomości Księgarskie” (2009–18) – magazynów: „Wydawca” (1993–2015), „Pióro” (2006); redaktor graficzny „Images” (2003–13); sekretarz redakcji, redaktor „Acta Poligraphica” [od 2013];

Nagrody i wyróżnienia: w Konkursie PTWK na Najpiękniejszą Książkę Roku – wyróżnienie 1980 (PIW 1979) i 2001 (Biblioteka Narodowa 2000), nagroda, wraz z Ryszardem Kryską, 1984 (MAW 1982); wyróżnienie na wystawie Bez szablonu w Katowicach 1993, nagroda Punkt, przyznawana przez „Gazetę Wyborczą”, nagrody w konkursie Edycja w 2000, 2008 i 2016.

Publikacje: autor ponad 300 artykułów publicystycznych o tematyce wydawniczo-poligraficznej i typografii, głównie w prasie fachowej („Poligrafika”, „Litera”, „Pro Typo”, „Wydawca”, „Macworld” i in.); autor artykułów w naukowych czasopismach bibliologicznych („Acta Poligraphica”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, „Polish Libraries Today”, „Przegląd Papierniczy”, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, „Roczniki Biblioteczne”, „Sesje Varsavianistyczne”, „Sztuka Edycji”); autor haseł do leksykonów i encyklopedii PWN, Ossolineum, WSiP, wydawnictw uniwersyteckich we Wrocławiu i Łodzi; autor dziesięciu książek. m.in. Inwentarium poligrafii – Pismo drukarskie (Ossolineum 1989), Leksykon pism drukarskich (Krupski i S-ka 1996), Architektura książki… (COBRPP 2011, 2018); współautor m.in. Angielsko-polskiego leksykonu terminów poligraficznych (COBRPP 2013), Lit[t]era Romana. Antologia tekstów z czasopisma „Litera” 1966–1978 (PJATK 2020), Poligrafia – sztuka, techniki, technologie (COBRPP 2021).

Organizacje: od 1981 członek Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, od 2015 członek Zarządu PTWK.

(oprac. z uzup. bp i ap)

One thought on “LPK: Andrzej Tomaszewski

Dodaj komentarz