Promocje książek Salon Dobrej Książki

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego

13 stycznia 2022 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w Warszawie odbył się kolejny Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. Podczas salonu zaprezentowano publikację pod redakcją naukową Macieja Fica, Joanny Lusek, Jolanty Załęczny A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich.


A jednak wojna… Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich jest publikacją zawierającą osiemnaście tekstów dotyczących Września 1939 na wschodnich i zachodnich terenach II Rzeczypospolitej. To różnorodna analiza tematu autorstwa kilkunastu historyków i muzealników obejmująca zagadnienia z zakresu historii, socjologii, kulturoznawstwa i literatury polskiej. Opracowanie zostało podzielone na dwie części Rok 1939 – asocjacje i implikacje historyczne oraz Rok 1939 we wspomnieniach, literaturze i narracji podręcznikowej. Wielorakie ujęcie tematu tworzy komplementarny obraz opisywanej rzeczywistości.

W spotkaniu udział wzięły: prof. dr hab. Jolanta Załęczny, dr Beata Michalec.

Publikacja została wydana przez: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.
(info Muzeum Niepodległości w Warszawie)

Dodaj komentarz