Najlepsze książki/plebiscyty

XXX edycja Nagrody Złoty Ekslibris WBP w Łodzi – organizator czeka na zgłoszenia

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do udziału w jubileuszowej edycji Nagrody Złoty Ekslibris.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • Najlepsza książka o Łodzi,
  • Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej,
  • Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi,
  • Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej.

Jury oceniać będzie poziom merytoryczny i edytorski publikacji wydanych w roku 2021.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 31 marca 2022 r. i można je:

  • złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w godz. 8-15.00 (poniedziałek – piątek),
  • przesłać na adres Biblioteki (90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102) z dopiskiem „Złoty Ekslibris”,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@wbp.lodz.pl.

Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie WBP.


Dodaj komentarz