Najlepsze książki/plebiscyty

Ambasador Nowej Europy – konkurs wydawniczy

Trwa nabór w konkursie Ambasador Nowej Europy – poszukiwane są książki, które w odważny i bezkompromisowy sposób obalają stereotypy, definiującą Europę i jej mieszkańców oraz szukają odpowiedzi na pytanie, jaka dziś jest Europa. Organizatorami konkursu są Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu. To już dziesiąta edycja tego konkursu wydawniczego.

Nabór tytułów ma charakter całoroczny, przyjmowane są tytuły wydane w 2021 i 2022 roku.

Spośród wszystkich książek, zakwalifikowanych do udziału w konkursie, kapituła dokona wyboru pięciu nominowanych za 2021 rok oraz pięciu nominowanych za 2022 rok. Finalistów poznamy w pierwszym kwartale 2023 roku.

Agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę pokazuje, jak fundamentalna jest kwestia solidarności Europejczyków. Nie ma pokoju na naszym kontynencie bez solidarności z obywatelkami i obywatelami, którzy pragną pokoju i życia w demokracji – mówi przewodniczący jury Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. – Ambasador Nowej Europy to nagroda bliska nie tylko idei solidarności ale także uniwersalnych praw człowieka. Szukamy książek o tematyce europejskiej, które łączą Europejczyków, wzmacniają więzi, tak by solidarność i prawa każdej jednostki były silnym fundamentem naszej kultury.

Jury konkursu wydawniczego AMBASADOR NOWEJ EUROPY skupia się na odnajdywaniu merytorycznych i bardzo często nieoczywistych interpretacji nowych odsłon europejskiej solidarności, wzajemnych interakcji oraz nieustannego przenikania się historii, kultury oraz doświadczeń polityczno-społecznych narodów i społeczeństw Europy.

Czym jest dzisiaj tożsamość europejska? Na czym się opiera? Co ją wzmacnia, a co powoduje, że przegrywa w zderzeniu z resztą świata? Czy jest w kryzysie, czy w rozkwicie? Mnogość literackich form pozwala przedstawić te zagadnienia w najróżniejszy sposób – mówi dr Arkadiusz Smagacz, szefujący bibliotece ECS, także członek konkursowego jury. – Reportaż, esej, biografia, wywiad, wspomnienia, powieść, komiks, zbiór opowiadań, tomik poezji – wszystkie te formy są brane pod uwagę w konkursie. Nadsyłane książki mogą przynależeć do nurtu książek historycznych, politologicznych, socjologicznych czy filozoficznych.

Zgłoszenia książki do udziału w konkursie dokonuje wydawca. Kapituła konkursowa będzie również sama typować tytuły. W takim przypadku każdorazowo wydawca będzie musiał wyrazić zgodę na udział publikacji w konkursie.


Uroczysta gala, podczas której poznamy tytuły zwycięskich publikacji, odbędzie się w Gdańsku. O terminie i miejscu wydarzenia organizatorzy poinformują nie wcześniej niż w drugim kwartale 2023 roku.


Jak zgłosić książkę do konkursu?

Zgłoszenia publikacji może dokonać wydawca za pośrednictwem poniższego formularza

 Wydawca może zgłosić dowolną liczbę tytułów, wydanych zarówno w 2021, jak i 2022 roku. Formularz należy przesłać pod adres: ambasador@ecs.gda.pl.

Zgłoszeń dokonywać można na przestrzeni całego 2022 roku, a dla książek wydanych w ostatnim kwartale przewidziany jest dodatkowy czas na zakwalifikowanie do udziału w konkursie (do 10 stycznia 2023).

Wraz z formularzem wydawca ma obowiązek przesłać egzemplarz cyfrowy zgłaszanej książki (do wyboru: format PDF, EPUB, MOBI). Plik cyfrowy może zostać opatrzony znakiem wodnym. Stanowić on będzie podstawę do oceny formalnej zgłoszonych książek.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem publikacji do udziału w konkursie.

Kapituła konkursowa będzie na bieżąco dokonywać oceny formalnej zgłoszonych książek w oparciu o nadesłane wraz z formularzem wersje cyfrowe publikacji. Cztery razy do roku ogłosi listę książek zakwalifikowanych do udziału w konkursie:

  • po zakończeniu I kwartału roku, ale nie później niż do 30 kwietnia
  • po zakończeniu II kwartału roku, ale nie później niż do 30 lipca
  • po zakończeniu III kwartału roku, ale nie później niż do 30 października
  • po zakończeniu IV kwartału roku, ale nie później niż do 30 stycznia 2023 roku.

Wydawca publikacji zakwalifikowanej przez kapitułę będzie miał obowiązek nadesłania pod adres organizatora 6 egzemplarzy książki. Kapituła konkursowa dokona dalszej oceny – merytorycznej.

Konkurs ambasador nowej Europy organizowany jest od 2011 roku. Corocznie napływa ok. 80 kandydatur. Jury obrazuje w 8-osobowym składzie.

(info ECS)

Dodaj komentarz