Spotkania literackie

Skarby Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizuje kolejne spotkanie w ramach cyklu Skarby Biblioteki PTPN, które zostanie tym razem poświęcone pamiętnikowi Wiktora Gładysza (1866–1951), poznaniaka, z zawodu można powiedzieć, że był drogerzystą, ponieważ karierę zawodową związał z firmą Romana Barcikowskiego, znanego w Poznaniu aptekarza. Gładysz działał także bardzo aktywnie na polu społecznym, był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, gdzie pełnił przez wiele lat funkcję nauczyciela gimnastyki w poznańskim oddziale gniazda.


W swoim pamiętniku autor opisywał wydarzenia z okresu rządów pruskich, I wojny światowej, powstania wielkopolskiego, odzyskania niepodległości, a następnie także okres II wojny światowej. Gładysz niezwykle cennie opisuje otaczającą rzeczywistość w Poznaniu, a jego wspomnienia są niewątpliwie ważnym źródłem historycznym dla Wielkopolski okresu XIX i XX wieku.

Podczas organizowanego w PTPN wydarzenia zaprezentowana zostanie edycja krytyczna wspomnień Wiktora Gładysza opublikowana pod tytułem: Pamiętnik poznańskiego dorgerzysty i druha „Sokoła” z XIX i XX wieku, którą będzie można zakupić w promocyjnej cenie.
Publikacja została wydana przez Wydawnictwo PTPN, a przy opracowaniu dzieła pracowali dr Norbert Delestowicz, dyrektor Biblioteki PTPN i mgr Ewa Filipowska, wnuczka autora.

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2022 roku o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN przy ulicy Seweryna Mielżyńskiego 27/29.

Program wydarzenia:
– otwarcie spotkania przez dr. Norberta Delestowicza, dyrektora Biblioteki PTPN
– wykład dr hab. Rafała Dobka, prof. UAM (Wydział Historii UAM), zatytułowany „Poznań przełomu XIX i XX wieku”
– prelekcja dr. Norberta Delestowicza (Biblioteka PTPN) zatytułowana „Życie i działalność Wiktora Gladysza”
– koncert muzyczny: Michał Heintze (śpiew) i Alicja Kosznik (akompaniament)

Szczegóły o planowanym wydarzeniu

(info PTPN)

Dodaj komentarz