Listy bestsellerów Rynek wydawniczy

Lista bestsellerów hurtowni Motyle Książkowe – marzec 2022

Na trzeciej w tym roku liście bestsellerów Motyli 6 nowości, jeden awans z drugiej dziesiątki i trzy dwa spadki i jeden awans. Na miejscu pierwszym Obiecałem ci gwiazdy Weroniki Schmidt (Imagine Books).1. Nowość na liście i od razu na pierwszym miejscuObiecałem ci gwiazdy, Weronika Schmidt (Imagine Books): Maddy i Noah połączyła w dzieciństwie niezwykła przyjaźń. Wyjątkowa więź pozostała w ich sercach pomimo czterech lat rozłąki.
Kiedy w ostatniej klasie liceum spotykają się ponownie, Maddy dostrzega w oczach chłopaka smutek i chłód. Postanawia przebić się przez mur, który wokół siebie zbudował i dowiedzieć się, dlaczego przed laty zniknął bez pożegnania.
Noah przeszedł wiele trudnych chwil, a dawna przyjaciółka jest jak balsam dla jego poranionej duszy. Problem w tym, że chłopak boi się uczuć – dla niego oznaczają słabość i ból.
Pierwsza przyjaźń, pierwsza miłość. Wzburzone morze emocji i dwa młode serca dryfujące ku sobie…
To zawsze była ona. Moje przeznaczenie. Moja definicja wszystkiego.


2. Awans z miejsca piątego: Proroctwo królowej Saby, czyli proroctwo Michaldy, Michalda (Armoryka): Proroctwo Michaldy opowiada między innymi o nadchodzących dniach ostatecznych, znakach końca świata i podaje wskazówki jak je rozpoznać. Proroctwo jest poprzedzone obszernym wstępem wyjaśniającym co to są proroctwa, kim są prorocy.


3. Ludzie Putina. Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi , Catherine Belton, Sine Qua Non (Grupa Helion): Dziennikarka śledcza Catherine Belton opisuje historię dojścia do władzy Władimira Putina i otaczającej go niewielkiej grupy ludzi z KGB. Zagłębiając się w funkcjonowanie Kremla Putina, dociera do kluczowych graczy wewnętrznej polityk i ujawnia w jaki sposób Putin zastąpił niesfornych potentatów epoki Jelcyna nowym pokoleniem lojalnych oligarchów, którzy podkopali gospodarkę i system prawny swojego kraju i rozszerzyli wpływy na Zachód.


4. Spadek z miejsca drugiego – TECH. Krytyka Środowiska Technologicznego, Jan Białek (Garda): Problematyka wdrażania do 2040 roku nowych technologii i powstającego w związku z tym ewolucyjnego środowiska technologicznego, mechanizacja człowieka i środowiska naturalnego. Zrozumienie tych zagadnień jest niezwykle istotne, gdyż ekspansja środowiska technicznego bezpowrotnie zmieni człowieka i całe środowisko naturalne.


5. Śmierć Viveka Ojiego, Akwaeke Emezi (Filtry): Książka konstrukcją przywodzi na myśl Kronikę zapowiedzianej śmierci Gabriela Garcii Marqueza. Emezi opowiada losy nieheteronormatywnego chłopaka dorastającego w nigeryjskim miasteczku, gdzie kwestia identyfikacji płciowej jest tabuizowana. Na przeszkodzie do swobodnej ekspresji własnej tożsamości i miłosnego spełnienia stają lokalne przesądy oraz bezwzględny patriarchat. Ta misternie skonstruowana powieść została wysoko oceniona przez zagraniczną prasę, a amerykański „Newsweek” uznał ją za jedno z najważniejszych wydarzeń literackich 2020 roku.


6. Spadek z miejsca trzeciegoNikt tak nie tańczył, jak mój dziadek, Kateryna Babkina (Warsztaty Kultury w Lublinie): seria opowiadań ułożonych w jedną historię pięciu rodzin, których dzieci spotykają się w szkole 1 września w pierwszym roku niepodległości Ukrainy i pozostają przyjaciółmi na całe życie.


7. Gnoza Junga, Stephan Hoeller (Okultura): Na przełomie 1916 i 1917 roku Carl Gustav Jung napisał jedno z najbardziej niezwykłych dzieł, Siedem kazań dla zmarłych, mistyczny traktat poddający zjadliwej krytyce tradycyjne religie i formułujący wobec nich gnostyczną alternatywę. Stał się on fundamentem jego teorii psychologicznej, w szczególności zaś jej podstawowych pojęć takich jak indywiduacja, cień, energia psychiczna oraz biegunowość psyche. W niniejszym tomie prezentujemy to istotne dzieło szwajcarskiego psychologa i wizjonera, opatrując je wprowadzeniem i komentarzem jednego z najwybitniejszych współczesnych znawców gnostycyzmu, Stephana A. Hoellera. Autor drobiazgowo analizuje jungowskie wizje w szerszym kontekście religioznawczym i psychologicznym. Wykazuje, że Jung był nie tylko wytrawnym badaczem ludzkiej psychiki, ale również najbardziej wpływowym współczesnym gnostykiem.


8. Awans z drugiej dziesiątki Krzyżem i przemocą, Adama Cioch (Letraprint): Niniejsza książka (…) próbuje wyjaśnić m.in. w jaki sposób Polki i Polacy stali się poddanymi kościoła katolickiego, jak ich do katolicyzmu zmuszano i jak przez stulecia, za pomocą różnych form przemocy, kościół utrzymywał na ziemiach polskich swoją dominującą pozycję. Autor demaskuje także kłamstwa środowisk religijnych służące kontrolowaniu społeczeństw oraz mechanizmy wspierania przez kościół opresyjnych dyktatur.


9. Pamięć, chłopi, bunt, Jan Wasiewicz (Książka i Prasa): Badania nad chłopską historią i dziedzictwem stały się w ciągu ostatnich kilku lat ważnym nurtem polskiej humanistyki. Wynikają one z potrzeby prowadzenia pogłębionej refleksji nad tą oczywistą – jakby się zdawało – prawdą, że społeczeństwo polskie w przeważającej większości ma chłopskie korzenie. Napisana z metachłopskiej perspektywy książka Jana Wasiewicza wpisuje się w ten nurt w paradygmacie transdyscyplinarnych badań nad pamięcią kulturową, stawiając sobie za główny cel odpominanie wypieranego, zniekształcanego i marginalizowanego losu polskich chłopek i chłopów. Przeprowadzona z wielkim rozmachem, wielowątkowa narracja na temat funkcjonowania w polskim imaginarium chłopskiej spuścizny dotyka takich kwestii jak m.in. „wyciszanie” chłopskich korzeni, błędne koło chłopomanii i chłopofobii, biała plama chłopskiego oporu.


10. Poza granicami skóry, Silvia Federici (Książka i Prasa): książka o ciele we współczesnym kapitalizmie. Ukazuje, w jakim stopniu zawłaszczanie i wyzyskiwanie ciał ludzkich i zwierzęcych, ciał pracujących i wypoczywających, przekształcanie ich w zasób do wykorzystania albo siłę roboczą, jest kluczowe zarówno do dawniejszego, jak i współczesnego kapitalizmu. Jego działanie przejawia się w znanych od dawna próbach kradzieży naszego czasu – nie tylko czasu pracy, ale i czasu wolnego albo nawet czasu przeznaczonego na sen. Ostatnio pojawiają się także nowsze formy wyzysku związane z rozwojem biotechnologii: surogacja czy ekspansja organizmów genetycznie modyfikowanych mająca niebezpieczny wpływ na równowagę ziemskich ekosystemów. Wyzyskiwane ciało nie jest jednak bierne; może stawiać opór. Praktyka i teorie feministycznej drugiej fali, niesłusznie odsyłane do lamusa, mogą, jak przekonuje Federici, być dla nas źródłem inspiracji w walce o odzyskanie ciała i jego autonomii.


Miejsca w drugiej dziesiątce:

11. Komunizm a sumienie Zachodu, Fulton J. Sheen (Fundacja Instytut Globalizacji)
12. Upamiętnienie, Bryan Washington (Cyranka)
13. Oni, Kay Dick (Artrage)
14. Błękitne noce, Joan Didion (Relacje)
15. Kiedy cię ujrzałem, Kamila Mikołajczyk (Inspire)
16. Cywilizacja łacińska, Feliks Koneczny (Capital)
17. Rok Tysięczny, Karol Bunsch (Capital)
18. Punkt zerowy, Artem Czech (Warsztaty Kultury w Lublinie)
19. Apka, Karolina Wójciak (Wójciak Karolina)
20. Wilczy lord, Melisa Bel (Melisa Bel)

Uwaga: informacje o książkach pochodzą ze stron ich wydawców.

Dodaj komentarz