Konkursy Konkursy literackie

Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2022 – mija termin zgłoszeń

W poniedziałek 20 czerwca minie termin przyjmowania prac do młodzieżowego konkursu literackiego Lipa 2022. Spośród napisanych przez dzieci i młodzież wierszy, utworów prozatorskich i dramatów jury wybierze 100 najlepszych prac, które zostaną wydrukowane w pokonkursowej antologii.


Organizowana od 40 lat Lipa to krajowy przegląd dziecięcej i młodzieżowej twórczości literackiej, który od 26 lat ma również wymiar ogólnopolski. Co roku spośród nawet ok. 1,5 tys. prac. jurorzy, pod przewodnictwem poety i prozaika Tomasza Jastruna, wybierają sto najlepszych utworów. Ich autorami są uczniowie szkół podstawowych i średnich z całej Polski.

Każdy uczestnik może przesłać sześć utworów literackich. Mogą to być wiersze, utwory prozatorskie i dramaty o dowolnym temacie. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane. Prace można przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres zgloszenia@lipa.sckbest.pl. Wyniki zostaną ogłoszone w początkach września, a galę finałową zaplanowano na październik.

Nagrodą główną jest antologia nagrodzonych tekstów oraz książki z indywidualnymi dedykacjami autorstwa jurorów. Wszystkie nagrody w przeglądzie są równorzędne. Podczas planowanego na 21 października finału, laureaci wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez jurorów – Tomasza Jastruna, Jana Pichetę i Juliusza Wątrobę. Wysłuchają też koncertu Czesława Mozila i porozmawiają z rówieśnikami w panelu dyskusyjnym.

W tym roku w konkursie mogą wziąć udział także laureaci Lipy z lat minionych.

Organizatorem dorocznego przeglądu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej i działające przy niej Spółdzielcze Centrum Kultury Best, a patronat nad konkursem objął prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielczego Domu Kultury Best.
(info wg PAP)

Dodaj komentarz