Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

30. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną promującą literaturę krajoznawczą i turystyczną przekazującą wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju.


Przegląd patronatem honorowym objęły instytucje związane z turystyką oraz wydawaniem książek w Polsce: Ministerstwo Sportu i Turystyki, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalny Konserwator Zabytków, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Podlaskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Grupę MTP, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Patronatem medialnym Przegląd objęły: portal informacyjny województwa podlaskiego „Wrota Podlasia”, portal rynku wydawniczego Wydawca.com.pl, wortal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, miesięcznik „Poznaj Swój Kraj” oraz „TTG Dziennik Turystyczny”.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w sześciu określonych regulaminem kategoriach oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie. Konkurs jest rozstrzygany przez jury, które ocenia walory merytoryczne i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie kraju w latach 2021-2022. Przegląd pozwoli na wyłonienie najbardziej wartościowych dla branży turystycznej publikacji na rynku księgarskim oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

Książki, zgłaszane do udziału w Przeglądzie prosimy przysyłać na adres Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku do dnia 10 września 2022 r. Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na fanpage FB Przeglądu. Uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest na początek listopada 2022 r. Dodatkowo organizatorzy przewidują wprowadzenie głosowania on-line na najciekawszą publikację zgłoszoną do udziału w 30 Przeglądzie.

Szczegóły oraz formularz zgłoszenia


Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej odbywa się po raz trzydziesty. Pierwsze dwie edycje odbyły się w Białymstoku, pierwsza w 1987 r. z inicjatywy działaczy PTTK, a od trzeciej edycji Przegląd odbywał się na terenie Wielkopolski i był współorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Trzydziesta jubileuszowa edycja Przeglądu jest powrotem do korzeni tej znakomitej imprezy. Organizatorem 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działają Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych. Realizatorem bezpośrednim Przeglądu został Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, a gala finałowa konkursu przewidywana jest na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie zaprezentowane zostaną publikacje nadesłane do udziału w konkursie.

(info PTTK)

Dodaj komentarz