Targi za granicą Targi, festiwale

Eurasian Book Fair 2023

Eurasian Book Fair 2023 odbędą się w stolicy Kazachstanu (Nur-Sułtan) w dniach 10-23 kwietnia 2023 roku.


Eurazjatyckie Międzynarodowe Targi Książki to największe wydarzenie kulturalno-oświatowe w Eurazji, na którym spotykają się firmy wydawnicze, księgarskie, naukowe, edukacyjne i poligraficzne z Europy i Azji.

Główne cele i założenia targów:

  • prezentacja osiągnięć w dziedzinie rozwoju kultury, literatury i rynku wydawniczego w państwach euroazjatyckich;
  • wzmacnianie międzynarodowych więzi kulturalnych i biznesowych oraz rozwijanie aktywnej współpracy struktur państwowych, społecznych i biznesowych w zakresie edukacji duchowej i moralnej;
  • propagowanie książki, wspieranie, rozwój i popularyzacja czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelnictwa;
  • efektywna wymiana informacji o zapotrzebowaniu czytelników oraz określenie perspektywicznych zadań związanych z publikacją i dystrybucją książek;
  • prezentacja potencjalnym czytelnikom i nabywcom najlepszej oferty wiodących wydawców, nowych technologii w zakresie wydania książek i poligrafii;
  • poznanie doświadczeń światowego rynku wydawniczego i przemysłu poligraficznego w celu wzmocnienia i rozszerzenia współpracy informacyjnej, twórczej i biznesowej między wydawcami, autorami, instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami księgarskimi, drukarniami i innymi podmiotami branży księżki.

Organizator targów: Wydawnictwo “Foliant” (Republika Kazachstanu, Nur-Sułtan)
Oficjalne wsparcie: Akimat miasta Nur-Sułtan, Ministerstwo Kultury i Sportu Republiki Kazachstanu

Dodaj komentarz