Wystawy

Miron Białoszewski w Muzeum Literatury

Od 7 października 2022 roku w Muzeum Literatury będzie można oglądać wystawę poświęconą poezji Mirona Białoszewskiego. Wystawa „Patyk, na który nawija się niebo. O Mironie Białoszewskim” potrwa do 22 stycznia 2023 roku.


Przygotowana z okazji Roku Mirona Białoszewskiego wystawa wprowadza w świat poetyckich metafor artysty. Tytułowy Patyk, na który nawija się niebo jest jedną z najpiękniejszych. Użyta między innymi w utworze Czarna zima / ulica niezgaszona / świt czy we fragmencie Tajnego dziennika opisuje strukturę ludzkiej świadomości, wykorzystując obraz patyka, na który nawijają się ciągi widoków, myśli, zmysłowych oraz duchowych poruszeń.

Na wystawie poezję Mirona Białoszewskiego przedstawiono przez pryzmat sztuki współczesnej. Do współpracy zaproszony został Wojciech Bąkowski, artysta wizualny, muzyk i poeta, od lat zafascynowany postacią i pisarstwem Białoszewskiego. Jest on autorem instalacji „Patyk, na który nawija się niebo”, otwierającej wystawę oraz wyboru nagrań pisarza. Za ich pośrednictwem symbolicznie nawijają się na siebie różne czasy, warstwy poezji oraz źródła inspiracji – przecinające się bez programowo wyznaczonej hierarchii, zarówno dla samego poety, jak i twórców nim zafascynowanych. 

Więcej o wystawie
Weekend otwarcia wystawy
(info Muzeum Literatury)

Dodaj komentarz