Czasopisma Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Ringier Axel Springer Polska z większym zyskiem

W roku ubiegłym Ringier Axel Springer Polska (RASP) zwiększył przychody o 20,8 proc. do 663,3 mln zł, co dało wzrost zysku netto z 23 do 33,5 mln zł.

Zdecydowaną większość wpływów RASP osiągnął w internecie  (do firmy należą m.in. serwisy Onet, Business Insider Polska, Plejada, Sympatia i witryny jej tytułów prasowych) – wzrost z 307,5 do 413,7 mln zł, ze sprzedaży towarów i produktów (także książek sprzedawanych w serwisie Literia) – z 23,5 do 35,1 mln zł. Zmalały natomiast wpływy określone jako pozostałe (z serwisów tematycznych, pośredniczenia w transakcjach internetowych i platform technologicznych) – z 61,5 do 53,9 mln zł.

Niewielki plus odnotował pion prasowy wydawnictwa (m.in. dzienniki „Fakt” i „Przegląd Sportowy” oraz magazyny „Newsweek”, „Forbes”, „Forbes Women”, „Auto Świat” i „Komputer Świat” – wersję drukowaną tego ostatniego tytułu zamknięto w połowie br.). Wpływy ze sprzedaży prasy zwiększyły się ze 117,7 do 120,6 mln zł, a z reklam – z 38,8 do 39,9 mln zł. Pozostałe wpływy operacyjne RASP poszły w dół z 19,3 do 3,1 mln zł (w 2020 roku firma zainkasowała 13,2 mln zł ze sprzedaży Onet Data Center i dwóch działek w Krakowie).
Wydatki na wynagrodzenia poszły w górę ze 131,4 do 159 mln zł, na ubezpieczenia społeczne – z 26,3 do 30,2 mln zł, a na inne świadczenia pracownicze – z 9,9 do 11,3 mln zł. Liczba pracowników etatowych wydawnictwa zmniejszyła się z 1332 do 1261.

Kwota naliczonego podatku dochodowego wzrosła z 6,7 do 13,2 mln zł, a koszty finansowe skurczyły się z 6,3 do 0,7 mln zł. 

RASP spodziewa się dalszych spadków sprzedaży prasy drukowanej. – W pierwszych miesiącach 2022 nastąpił bardzo dynamiczny wzrost kosztów papieru oraz logistyki (paliwo), co ma istotny, negatywny wpływ na rentowność całej branży prasowej w Polsce. Prowadzi to do podwyżek cen sprzedaży magazynów i gazet – zaznaczono w sprawozdaniu. 

Dodaj komentarz