Konkursy Konkursy literackie

Nagroda im. Karola Małcużyńskiego

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS przypomina o Konkursie im. K. Małcużyńskiego na książkę o tematyce varsavianistycznej. 15 grudnia 2022 mija termin nadsyłania wydanych w 2022 roku książek.


Stowarzyszenie Autorów ZAiKS od 1988 roku przyznaje doroczną Nagrodę ZAiKS-u im. Karola Małcużyńskiego honorującą, także finansowo, autorów książek o tematyce varsavianistycznej. Wysokość Nagrody – 15.000 zł.

Autor nagrodzonego dzieła odbierze nagrodę podczas uroczystej Gali ZAiKS-u. Informacja o laureacie, jego dziele i wydawcy ukaże się w mediach, w tym w mediach branżowych oraz kwartalniku „Wiadomości” ZAiKS-u i miesięczniku „Stolica”.

W ostatnich latach Nagrodę im. Karola Małcużyńskiego otrzymali:
• za rok 2018 Andrzej Skolimowski, autor książki Sigalin – towarzysz odbudowy, Wydawnictwo Czarne.
• za rok 2019 Jakub Jastrzębski, autor książki Sto lat warszawskiego metra – od pomysłu do realizacji, Wydawnictwo Skarpa Warszawska.
• za rok 2020 Tomasz Szarota, autor książki Tajemnica śmierci Stefana Starzyńskiego, Wydawnictwo Bellona.
• za rok 2021 – Błażej Brzostek, autor książki Wstecz – historia Warszawy do początku, Muzeum Warszawy.


Wystarczy przesłać 1 egzemplarz na adres:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Sekcja Autorów Prac Publicystycznych)

00-092 Warszawa, ul Hipoteczna 2

Na kopercie należy dopisać “Konkurs varsavianistyczny”

(info ZAiKS)

Dodaj komentarz