Konkursy Konkursy literackie Konkursy zagraniczne Najlepsze książki/plebiscyty

Zgłaszanie literatury pięknej współczesnych pisarzy polskich do konkursu o Nagrodę Literacką Unii Europejskiej (EUPL) 2023

W roku 2023 Polska będzie uczestniczyła w konkursie o Nagrodę Literacką Unii Europejskiej – European Union Prize for Literature (EUPL), której od 2009 roku krajowym organizatorem jest Polska Izba Książki. W konkursie co trzy lata bierze udział 14 krajów spośród 41 łącznie uczestniczących.


Kapituła Konkursu EUPL zmieniła w tym roku regulamin konkursu tak, aby zwiększyć jego potencjał promocyjny. Z długiej listy 14 nominowanych książek, będzie wyłanianych sześciu laureatów, w tym jeden główny. Wyboru dokona siedmioosobowe Jury EUPL. Krajowi organizatorzy dokonają wyboru jednej książki na długą listę nominowanych na dany rok. Zgłaszane książki muszą spełniać listę 10 kryteriów.
Więcej o nagrodzie.

Rada Izby powołała krajowe Jury dla wyłonienia polskiego kandydata do nagrody EUPL w 2023 roku.

Skład Jury:
prof. Ryszard Koziołek – literaturoznawca, historyk literatury – Uniwersytet Śląski ; Justyna Sobolewska – krytyczka literacka; Agnieszka Budnik – literaturoznawczyni, krytyczka literacka prowadząca podcast o literaturze współczesnej; Sonia Draga – prezeska PIK; Małgorzata Skowrońska – członek Rady PIK; Krzysztof Grudziński – członek Rady PIK.

Zgłoszenie propozycji (załącznik poniżej) należy przesłać na adres mailowy biuro@pik.org.pl, na adres biura PIK dostarczyć 6 egz. książek każdego zgłaszanego tytułu jak najpilniej – najpóźniej do 7 stycznia 2023 r.!

Termin zgłoszenia przez polskie Jury kandydata z Polski do EUPL – 4 lutego 2023 r.

Polska Izba Książki
Ul. Oleandrów 8, 00-629 Warszawa(Info PIK)

Dodaj komentarz