Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

6. edycja Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” – nabór zgłoszeń

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku zapraszają do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” za rok 2022. Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej jest Marszałek Województwa Pomorskiego.


Nagroda honoruje dokonania w trzech kategoriach:
Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory wydane w 2022 roku, należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje wydane w 2022 roku, związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.
Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje: stowarzyszeniom i związkom literackim, redakcjom czasopism literackich, wydawnictwom, wyższym uczelniom humanistycznym, stowarzyszeniom regionalnym, bibliotekom, instytucjom kultury, mediom, a także członkom Jury Nagrody.

Każdy Podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, należy przesyłać na adres: Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2023.
Więcej informacji (w tym formularz zgłoszeniowy) na stronie organizatora.

(źródło: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku)

Dodaj komentarz